Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Podujatia MsKS Topoľčany podporujú: KINO Spoločenský dom Topoľčany
UPOZORNENIE: Mestské kultúrne stredisko upozorňuje, že objednané vstupenky na kultúrne podujatia je potrebné si vyzdvihnúť v pokladni kina najneskôr tri dni od začiatku predaja. Po tomto termíne budú zaradené  do voľného predaja. Ďakujeme. Pripravujeme Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Pokladňa otváracie hodiny: pondelok: zatvorené utorok - piatok: 14,00 h. - 19,00 h sobota - nedeľa: 17,00 h. - 19,00 h. alebo 1 hodinu pred predstavením _ Prenájom Tel: 0903 774 080 Nitriansky samosprávny kraj Vylepovacia služba je súčasťou Mestských služieb Topoľčany s.r.o., Kontakt: p. Grach Tel.: 0903 762 532 E-mail:  stefan.grach@gmail.com Otváracie hodiny: 8:00h - 15:00h •  zasadačka - kapacita 40 osôb Bližšie informácie:  Radek Dajčar •  Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom •  priestory strechy spoločenského domu v Topoľčanoch •  Oznam e-mail: msks@kulturato.sk radek.dajcar@kulturato.sk Tanečný súbor TOSUMA • Karate klub KUMADE • Step aerobik DELFÍN zo ZŠ Hollého • Okienko zdravia • Elle Studio Fitness • Tanečný klub KARMEN • Tanečný klub NOVUM • kreatívny workshop • čerstvé bio šťavy • prezentácia Zdravienky a Mestskej polície • detská diskotéka • opekačka a letné premietanie kina • Predstavenie nového maskota detí • Precvičovanie jogy (doniesť vlastnú karimatku) • Hry a súťaže Family Day a IX. Topoľčiansky Deň Zdravia zábavný park MARGARÉTKA Nedeľa    26. jún 2016    16:30h plagát Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža Viac Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry súp. č. 4914/14 v Topoľčanoch, Ul. Štúrova