Stránka www.kulturato.sk nevyužíva údaje návštevníkov z webového sídla a neposkytuje ich tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na komerčné účely. Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany sa od takto zozbieraných informácii dištancuje. Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník dobrovoľne. Údaje užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme.
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Ochrana osobných údajov
Zverejnené 25.11.2016