Webové sídlo Mestského kultúrneho strediska Topoľčany www.kulturato.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a novely 570/2009. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany nemá dosah na tvorbu niektorých dokumentov, preto niektoré dokumenty nie sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou. V sekcii zmluvy sa nachádzajú pdf súbory, ktoré nie sú text. Prípadné pripomienky posielajte na adresu webmaster@kulturato.sk
Prehlásenie o prístupnosti
Zverejnené 25.11.2016