Zmluvy 2018
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
Materská škola Janka Kráľa Zdenka Hajnovičová
Prenájom nebytových priestorov
1 / 2018
100,00,- €
16. 1. 2018
2 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Slovenský poľovnícky zväz, združenie Bebrava Hudec Patrik
700,00,- €
19. 1. 2018
3 / 2018
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta
500,00,- €
Prenájom nebytových priestorov
19. 1. 2018
4 / 2018
5 / 2018
6 / 2018
7 / 2018
Kresťansko - demokratické hnutie Ing. Andrej Čopík
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
500,00,- €
26. 1. 2018
Slovenský červený kríž Štefan Grach
700,00,- €
25. 1. 2018
Hromadná licenčná zmluva Topoľčiansky reprezentačný ples 2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
11. 1. 2018
Milan Štefkovič
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 3. 2. 2018
8 / 2018
30. 1. 2018
9 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Topoľčany Ing. Adrian Matejovič
Prenájom nebytových priestorov
700,00,- €
30. 1. 2018
13 / 2018
12 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA Juraj Freivald
700,00,- € / rok
30. 1. 2018
14 / 2018
15 / 2018
KARO Slovakia s.r.o., Karol Smatana
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
2. 2. 2018
16 / 2018
SMER - Sociálna demokracia PaedDr. Pavol Goga
6. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov
500,00,- €
Hromadná licenčná zmluva Ples Červeného kríža 2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
6. 2. 2018
--
--
--
9,40 € / hod.
17 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
8. 2. 2018
400,00,- €
18 / 2018
19 / 2018
HLADOHLAS GROUP, s.r.o., Pavel “Hirax” Baričák
Zmluva o spoluorganizovaní motivačnej prednášky
12. 2. 2018
80 % zo vstupného
20 / 2018
21 / 2018
Hromadná licenčná zmluva Detská fašiangová bavenica 11.2.2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
10. 2. 2018
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých od 3.2.2018 do 7.4.2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
--
--
2. 2. 2018
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Mgr. Zuzana Ličková
Prenájom nebytových priestorov
250,00 ,- €
14. 2. 2018
14. 2. 2018
Zmluva o spoluorganizovaní koncertného vystúpenia
Ľubomír Pukša RONDO
70 % zo vstupného
Zmluva o spoluorganizovaní hudobno - zábavného programu
Občianske združenie Kapitána Morgana Denis Matúš
14. 2. 2018
80 % zo vstupného
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.,
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
20. 2. 2018
2 000,00,- € + tantiémy
19. 2. 2018
22 / 2018
10,00,- €
Prenájom nebytových priestorov
Juraj Macko