Mestské kultúrne stredisko Topoľčany   
námestie Ľ.Štúra 2357/2   
955 01 Topoľčany   

Faktúry 


 Uhradené  2011

január 2011      február 2011       marec 2011      apríl 2011a       apríl 2011b      máj 2011     jún 2011    

  júl 2011      august 2011       september 2011       október 2011     november 2011      december 2011


Prehľad za január 2011      Prehľad január 2011       Prehľad január 2011          

Faktúra 2011 január      Faktúra 2011 kino 1      Faktúra 2011 kino 2      Faktúra 2011 kino 3    

  Faktúra 2011 kino 4

      Faktúra 2011 kino 5      Faktúra 2011 kva      Faktúra 2011 kva 2      Faktúra 9/2011