Mestské kultúrne stredisko Topoľčany   
námestie Ľ.Štúra 2357/2   
955 01 Topoľčany   

Faktúry 

 

Uhradené  2012

Január 2012          Február 2012        Marec 2012       Apríl 2012       Máj 2012        Jún 2012       Júl 2012  

August 2012          September 2012        Október 2012        November 2012       December 2012