Mestské kultúrne stredisko Topoľčany   
námestie Ľ.Štúra 2357/2   
955 01 Topoľčany   

Faktúry 

 

Uhradené  2013

Január 2013         Február 2013        Marec 2013      Apríl 2013      Máj 2013      Jún 2013

Júl 2013       August 2013      September 2013      Október 2013     November 2013       December 2013