Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže
Vedúca ekonomicko - prevádzkového oddelenia: Ing. Lenka Gerši Tel.: 0903 439 177 E-mail: lenka.gersi@kulturato.sk Referent - koordinátor prevádzky, prenájmy: Radek Dajčar Tel.: 0903 774 080 E-mail: radek.dajcar@kulturato.sk Referentka evidencie majetku a registratúry: Mária Hajnovičová Tel.: 0911 290 140  E-mail: maria.hajnovicova@kulturato.sk
Kontakty:
IČO : 00 500 879 DIČ : 2021248834 Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany číslo účtu: SK3602000000000001131192 BIC: SUBASKBX
Oddelenie kultúrno - výchovných aktivít:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ing. Tomáš Dopirák   Tel.: 0907 292 832 E-mail: dopirak@osobnyudaj.sk
Informátor, prevádzkar:  Tel.: 0911 276 712
Objednávky vstupeniek:
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk
Koordinátorka kultúrno - výchovných aktivít: Mgr. Janetta Kadliečková Tel.: 0911 921 380 E-mail: janetta.kadlieckova@kulturato.sk (Objednávky predajných miest pre jarmoky a hody)
Samostatná referentka pre kino a kultúru: Zuzana Daňovičová Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk             kinotopolcany@kulturato.sk
Riaditeľka:  PhDr. Katarína Baculáková Tel.: 0903 472 050 E-mail: katarina.baculakova@kulturato.sk
Referent prevádzky: Marek Polanka Tel.: 0903 436 560 E-mail: marek.polanka@kulturato.sk
Zverejňovanie
Dokumenty
Odkazy
Pokladňa Spoločenský dom
Miestnosť na prenájom v Spoločenskom dome
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom priestory: •  Spoločenského domu •  Domu kultúry •  Dom kultúry v Malých a    Veľkých Bedzanoch
Prenájmy:
Pokladňa v Spoločenskom dome:
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Správca objektov: Ing. Tomáš Fabo Tel.: 0940 987 372 E-mail: tomas.fabo@kulturato.sk
Samostatná účtovníčka: Jana Gogová Tel.: 0911 289 033 E-mail: jana.gogova@kulturato.sk
Ekonomicko - prevádzkové oddelenie
Vážení zákazníci, pokladňa v Spoločenskom dome je otvorená od 23.11.2020 Pondelok až Piatok: od 9:00h do 12:00h a od 13:00h do 17:00h Sobota - Nedeľa: zatvorené Prosíme zákazníkov, ktorí ešte majú vstupenky na zrušené predstavenia, aby doniesli zakúpené vstupenky do pokladne kina kde Vám budú vrátené peniaze. Ďakujeme. Tel.: 0911 292 971
Pokladňa je znovu otvorená v dňoch: Pondelok až Piatok: od 9:00h do 12:00h a od 13:00h do 17:00h Sobota - Nedeľa: zatvorené