Kultúrou môžeme nie len mapovať históriu, tradície a zvyky, ale aj vytvárať vyššiu estetickú a životnú úroveň. Patrí k neodmysliteľným zložkám každodenného bytia a je súčasťou všetkých obyvateľov.

Vytvárame podmienky pre rozvoj tvorivých kultúrnych aktivít občanov a mládeže, združujeme ich do záujmových kolektívov a krúžkov, poskytujeme odbornú metodickú pomoc, podnecujeme a uspokojujeme kultúrne záujmy občanov mesta formou divadelných predstavení, koncertov, spoločenských podujatí a ďalších.