Profil verejného obstarávateľa
Zmluvy, objednávky, faktúry
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže
Jazyk anglický a jazyk nemecký Je určený pre uchádzačov, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickom alebo v nemeckom jazyku, naučiť sa zrozumiteľne komunikovať v bežných životných situáciách a pracovnom prostredí, vedieť správne používať rôzne gramatické tvary a postupne plynulo komunikovať a zachovať si správnu výslovnosť a intonáciu. Termíny kurzov: január – jún , september – december rozsah kurzu: 72 hodín (3 vyučovacie hodiny týždenne)
Jazykové kurzy intenzívne
Jazykové kurzy konverzačné
Jazykové kurzy klasické
Jazykové kurzy v semestri sú  podľa znalostí uchádzača odstupňované: »  úrovne: »  úplný začiatočník »  falošný začiatočník »  mierne pokročilí »  stredne pokročilí »  pokročilí Jazykové kurzy rovnomerne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie, písanie, porozumenie  rozprávanie. Termíny kurzov: január – máj,  september – december  rozsah kurzu:  42 hodín ( 3 vyučovacie hodiny týždenne)
Jazyk anglický a jazyk nemecký Je určený pre záujemcov o ústnu komunikáciu na úrovni stredne pokročilý až pokročilý. Termíny kurzov: celý rok Rozsah kurzu: 44 hodín (4 vyučovacie hodiny týždenne)
angličtina, nemčina, francúzština, ruština, taliančina, španielčina
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Maturitná skúška z cudzieho jazyka? Nahraďte ju, urobte si štátnicu ešte pred maturitou! Jazyková škola  Humboldt IDŠ Bratislava v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Topoľčanoch otvára dvojsemestrálne filologické štúdium anglického jazyka. Štúdium je určené pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka. Ide o študentov, ktorí sú v súčasnej dobe v 3.ročníku strednej školy. Štátna jazyková skúška je devízou i počas univerzitného štúdia.
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mobil: 0911 951 679 E-mail: msks@kulturato.sk
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany