TYJÁTR - Don Šajn

25.11.2021

PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ

Podľa hry ľudových bábkarov zapísal Juraj Hamar a upravil Ivan Gontko
Výprava: Miro Duša
Kulisy: Ďuro Balogh
Bábky: Beata Westrych-Zazrivec, Jaro Štuller
Text piesne a réžia: Juraj Hamar
Bábky oživujú: Ivan Gontko a Ivana Gontková

***

Španielsky príbeh o zvodcovi žien Donovi Juanovi pochádza zo 14. storočia a stal predlohou mnohých neskorších divadelných verzií. Hra patrila do kmeňového repertoáru každej bábkarskej dynastie. Na Slovensku hrávali tradiční bábkari hru pod názvom "Don Šajn alebo Márnotratný syn". Don Šajn premrhá celý majetok v kockách a kartách a preto sa rozhodne oženiť s Doňou Karolínkou, dcérou bohatého Dona Avenéza. Žiada preto svojho otca o peniaze na svadbu. Keď mu otec odmietne dať peniaze, v zlosti zabije jeho i svoju sestru. Doňa Karolínka, ktorá je zaľúbená Dona Filipa, brata Dona Juana, odmieta svadbu. Don Šajn sa rozhodne pomstiť a v hádke zabije Dona Avenéza. Na úteku pred spravodlivosťou pripraví o život i pustovníka, ktorý žije v lese. Tam ho nájde duch Dona Avenéza a pozve ho k sebe na večeru. Don Šajn sa preľakne a nechá sa strážiť, aby sa k nemu nikto nedostal. Trest ho však neminie a tak ho napokon čerti so smrťou odnášajú do pekla. V hre nechýba Gašparko, ktorý ako sluha Dona Šajna po celý čas glosuje jeho konanie vtipnými komentármi. Hra je venovaná pamiatke všetkých slovenských ľudových bábkarov, vďaka ktorým pretrvalo tradičné bábkové divadlo do dnešných dní.

Predstaveniu bola v roku 2015 udelená cena za herecký výkon na Festivale divadiel pre deti v Banja Luke

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou MK SR

***

Tyjátr je divadelný projekt bábkoherca a dramaturga Ivana Gontko, člena súboru Starého divadla K. Spišáka v Nitre a spoluzakladateľa súboru Teatro Tatro. Cieľom projektu prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov a komediantov.

Podnetom vzniku Tyjátru bolo naštudovanie predstavenia "Herkules", ktoré vzniklo v roku 2009 ako samostatný projekt Ivana Gontko venovaný pamiatke ľudového bábkara Antona Anderleho pri príležitosti jeho nedožitých 65. narodenín. Tak vznikol v roku 2010 TYJÁTR, divadlo, ktoré nadväzuje na tradíciu slovenského ľudového bábkarstva a predstavenia hráva tak, ako ich hrávali kočovní ľudoví bábkari v minulosti. Slovami Antona Anderleho: "O to mi vždy išlo: zachytiť pre potomkov hry ľudových bábkarov, ako aj bábky a všetko, čo s tým súvisí. Chcem keď už nie obnoviť tradičné bábkarstvo, tak ho aspoň v čo najväčšej miere zachovať." Dosiahnutie rovnakého cieľa si kladie aj Tyjátr. Zámerom je postupná rekonštrukcia a naštudovanie najznámejších titulov z repertoáru ľudových bábkarov.

Prvým titulom projektu rodinného bábkového divadla bol "Herkules alebo Dobytie pekla" podľa prepisu hry ľudového bábkara Antona Anderleho. Z rovnakého zdroja je i titul "Ženíchovia alebo Živá mŕtvola", ktorý je uvádzaný v historickom stolovom rodinnom bábkovom divadle. Zatiaľ posledným predstavením, ktorý Tyjátr naštudoval, opäť podľa prepisu textu ľudových bábkarov Anderlovcov, je hra "Don Šajn alebo Márnotratný syn". V súčasnosti pripravuje Tyjátr naštudovanie ďalšieho titlu, ktorým je "Johanes Doktor Faust". Tým sa uzatvára hrdinská trilógia (Herkules, Don Šajn a Faust), ktorá v minulosti patrila do kmeňového repertoáru väčšiny tradičných bábkarov.

Súčasťou projektu Tyjátr je aj oživenie starodávneho flašinetu, nástroja, ktorý po druhej svetovej vojne takmer vymizol z verejných priestranstiev. Jeho tóny znejú pre potešenie okoloidúcich v uličkách a zákutiach miest a obcí, v parkoch či na promenádach, nádvoriach hradov a zámkov. Výnimočný nástroj, ktorý je v súčasnosti jediný svojho druhu na Slovensku, sa skladá z tridsiatich píšťal, xylofónu, dvoch bubnov a činelu. Originálny zvuk nástroja prenesie poslucháčov do osemnásteho a devätnásteho storočia a priblíži atmosféru rakúsko-uhorských miest, kedy flašinety a verklíky dotvárali veľkomestský charakter rovnako ako kaviarne a či promenádne koncerty či už vo Bratislave, Viedni alebo Budapešti.

***

Ivan Gontko (1962) je herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí. Od roku 1986 člen umeleckého súboru Bábkového divadla, dnes Starého divadla K. Spišáka v Nitre a zakladajúci člen súboru Teatro Tatro. Od roku 1999 člen výboru Slovenskej sekcie UNIMA medzinárodnej bábkarskej organizácie a od roku 2007 jej predseda. V roku 2010 založil vlastné bábkové divadlo, ktoré nazval Tyjátr.

Počas svojho pôsobenia vytvoril viac ako sedemdesiat postáv, predovšetkým v nitrianskom Starom divadle a v Teatro Tatro. Okrem toho spolupracuje s televíziou Silvánovci (TV Markíza, 1996), Záchranári (STV, 2003), Súdna sieň (TV JOJ, 2008 - 2014), Gympel (STV 2011), Skutočné príbehy (RSTV 2013 - 2014), Búrlivé víno (TV Markíza 2013), Vdova (TV JOJ 2014), Kolaps (TV JOJ 2015). Účinkoval vo filmoch Krajinka (2000, režisér Martin Šulík), Zima kúzelníkov (2006, režisér Dušan Trančík), Nedodržaný sľub (2009, réžia Jiří Chlumský), Orest z rodu čarodejníkov (2010, režisér Braňo Mišík), Marhuľový ostrov (2011, režisér Peter Bebjak), Láska na vlásku (2014, režisérka Mariana Čengel Solčanská).

***