Miroslav Bakura, DiS.art.

riaditeľ spoločnosti

0944 302 894
riaditel@kulturato.sk

Ing. Stanislava Orolínová

učtovníctvo, personalistika
0905 314 372
faktury@kulturato.sk

Daniel Pauček

referent galérie
0948 194 871
galeria@kulturato.sk

Mgr.art. Barbora Remeňová

organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206
barbora.remenova@kulturato.sk

Zuzana Daňovičová

referent pre kino a kultúru
0911 951 679 
zuzana.danovicova@kulturato.sk

Bc. Peter Zigo

biletár a asistent pre kino a kultúru
0911 292 971
peter.zigo@kulturato.sk

Bc. Boris Šujan

operatér, asistent pre kino a kultúru
0948 362 822
boris.sujan@kulturato.sk

Ing. Dušan Cápa

vysielací technik a správca IT
0948 356 996
capa@radiotopolcany.sk

PhDr. Gabriela Švajlenová

moderátorka, dramaturgička

dramaturg@kulturato.sk

Peter Králik

moderátor

Mgr. Július Krajčík

moderátor

Kristína Dubravická

moderátorka

Adriana Vlčková

moderátorka

Mgr. Zuzana Hustá

redaktorka