Vedenie a administratíva

Miroslav Bakura, DiS.art.

riaditeľ spoločnosti

riaditel@kulturato.sk

Ing. Stanislava Orolínová

(externý zamestnanec)
účtovníctvo, mzdy a personalistika

faktury@kulturato.sk

Kultúra

Mgr.art. Barbora Remeňová

organizátor kultúrno-výchovných aktivít

barbora.remenova@kulturato.sk

Galéria

Daniel Pauček

referent galérie

galeria@kulturato.sk

Kino Topoľčany

Zuzana Daňovičová

referent pre kino a kultúru

zuzana.danovicova@kulturato.sk

Bc. Peter Zigo

biletár a asistent pre kino a kultúru

peter.zigo@kulturato.sk

Bc. Boris Šujan

operatér, asistent pre kino a kultúru

boris.sujan@kulturato.sk

Rádio Topoľčany

Ing. Dušan Cápa

vysielací technik a správca IT

capa@radiotopolcany.sk

PhDr. Gabriela Švajlenová

moderátorka, dramaturgička

Peter Králik

(externý zamestnanec)

moderátor

Mgr. Július Krajčík

(externý zamestnanec)

moderátor

krajcik@radiotopolcany.sk

Kristína Matúšová

(externý zamestnanec)

moderátorka

Adriana Mokrá

(externý zamestnanec)

moderátorka