Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
námestie Ľ. Štúra 2357/2
95501 Topoľčany
Objednávky 

2011

Objednávka kino 1         Objednávky kino 2         Objednávky prehľad         Objednávky prehľad 2  

  Objednávky prehľad - marec 2011            Objednávky prehľad - apríl 2011             Objednávka KVA 

Objednávka KVA 2             Objednávky prehľad jún 2011  

Objednávka 10/2011               Objednávky prehľad - august 2011                December 


 Zákazky s cenami vyššími ako 1000 EUR

 4/4 rok 2011