Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
námestie Ľ. Štúra 2357/2
95501 Topoľčany
Objednávky 

 

2012

      Objednávky 80/2011 - 1/2012          Objednávky č. 2 - 7 / 2012           Február 2012 

č. 20 - 33 / 2012          Objednávky č. 35 - 53 / 2012            Objednávky č. 54 - 97 

č. 98 - 104 / 2012           č. 105 - 108 / 2012            č. 109 - 131 / 2012          č. 132 - 139 / 2012 

č. 140 - 158 / 2012             č. 159 - 164 / 2012            č. 165 - 184 / 2012 


 Zákazky s cenami vyššími ako 1000 EUR

1/4 rok 2012                2/4 rok 2012               3/4 rok 2012             4/4 rok 2012