Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
námestie Ľ. Štúra 2357/2
95501 Topoľčany
Objednávky 

 

2013

č. 1 - 7 / 2013           č. 8 - 21 /2013        č. 22 - 23 / 2013       č. 24 - 47 / 2013     

č. 48 - 67 / 2013         č. 68 - 84 / 2013        č. 85 - 86 / 2013        č. 80 - 116 / 2013

odd. KVA č. 3 - 30 / 2013          č. 117 - 137 / 2013        č. 138 - 147 / 2013    

odd. KVA č.25-35/2013           č. 146 - 163 / 2013         č. 164 - 188 / 2013


 Zákazky s cenami vyššími ako 1000 EUR

2/4 rok 2013          3/4 rok 2013