ADRESY ODBERNÝCH MIEST V MESTE TOPOĽČANY (podrobnosti pod tabuľkou) P. č.  Odberné miesto Zoznam ulíc
1.
Základná škola s materskou školou, Gogo ľova 2143/7, Topoľčany
Gogoľova, Rázusova, Palkovičova, Sladovnícka 2.
Klub dôchodcov Slnečnica, Podjavorinskej, Topoľčany
B.Němcovej, Clementisova, Podjavorinskej 3.
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Bernolákova, J.Bottu 4.
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
J.Kráľa, Kukučínova, Palárikova, Šafárikova 5.
Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany (matrika)
J. Wolkra, M. R. Štefánika, Obchodná, Pribinova, T. Vansovej 6.
Galéria, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany (radnica)
M. A. Bazovského, Škultétyho, Štúrova, V. Beniaka, J.Alexyho 7.
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
J. Matušku 8.
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Kuzmányho, Tribečská 9.
Letné kúpalisko, P. O. Hviezdoslava, Topoľčany
Jesenského, Pivovarnícka, Gagarinova 10.
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 11.
Stredná pedagogicá škola, Gagarinova (býv.  Gagarinova)  P. O. Hviezdoslava 1 2 . Dom  kultúry, ČS. armády 2650, Topoľčany  ČSA, Železničiarska, Krušovská 1 3 . Dom  kultúry, ČS. armády 2650, Topoľčany  Krušovská, Stummerova 14.
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
D.Jurkoviča 15.
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Ľ. Fullu 16.
Spoločenský dom, Nám. Ľ. Štúra, Topoľčany
kpt. Jaroša, Moyzesova, sv. Cyrila a Metoda, Timravy, Záhradnícka, M. Benku 17.
Reštaurácia Kopačka + Futbalový štadión, Dr. P. Adámiho, Topoľčany
Streďansk  18.
Reštaurácia Kopačka + Futbalový štadión, Dr. P. Adámiho, Topoľčany
Cintorínska, Pavlovova, Dopravná, Adámiho, Fr.Kráľa, J.Kollára, Krátka, Mieru, Športovcov 19.
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany (telocvičňa)
Budovateľská, Cukrovarnícka, Družby, Hurbanova, Komenského, Pod kalváriou, Puškinova, Tovarnícka, Inovecká, A. Grznára
20.
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany (telocvičňa)
Jaselská, Kalinčiakova, Ľaliová, Závodného, Odbojárov, Pionierska. Slov. partizánov, Vajanského, Topoľová 21.
Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Agátová, Brezová, Astrová, Fialková, Malinová, Muškátová, Orgovánová, P. Jilemnického, Povstania, Sedmikrásková, Šípová, Tulipánová
22.
Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Hlinku, Lipová, Jahodová, Javorová, Margarétová, Narcisová, L. Dorušáka, Ružová, Slnečná, Snežienková, Sládkovičova
23.
DECODOM, Pilská, Topoľčany (bývalý DROTEX)
Hrebíčková, kpt. Žalmana, Mojmírova, Svätoplukova, Nezábudková, Pílska, Radlinského, Rastislavova, Skýcovská, Slobody, Václavská
24.
Kultúrny dom, Ovocná, mestská časť Veľké Bedzany
Malé a Veľké Bedzany