Informácie pre návštevníkov kultúrnych podujatí v súvislosti s COVID-19


V zmysle Semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

je organizátor povinný uchovávať telefonický a e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, za účelom dohľadania kontaktov v prípade vzniku ohniska nákazy a poskytnúť ich RÚVZ. 

(ak sa chcete vyhnúť státiu v rade, môžete si potrebný dokument vytlačiť a priniesť so sebou už vyplnený)