Podľa hry ľudových bábkarov zapísal Juraj Hamar a upravil Ivan Gontko
Výprava: Miro Duša
Kulisy: Ďuro Balogh
Bábky: Beata Westrych-Zazrivec, Jaro Štuller
Text piesne a réžia: Juraj Hamar
Bábky oživujú: Ivan Gontko a Ivana Gontková