Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany

VÁŠ REKLAMNÝ PARTNER

Zabezpečíme vám reklamú kampaň šitú na mieru. Vieme v plnej miere využiť silu reklamného prostredia vo Váš prospeh. Kladieme veľký dôraz na návratnosť investovaých financí do reklamnej kampane a zároveň o zhodnotenie Vašej investície.

V našej ponuke služieb nájdete zaujimavé reklamné produkty, návrhy marketingových stratégií a plánov, reklamné kampane, ktoré s určitosťou oslovia Vašich zákazníkov a prispejú k propagácí a prosperite. Ponúkame Vám reklamný priestor v regionálnom Rádiu Topoľčany, pred premietaním filmu v Kine Topľčany, v mestskom rozhlase priamo na námestí, alebo na výlepových plochách v meste.