Výlepová služba

Ponúkame 18 výlepových miest (na konci stránky je prehľadná mapa). 

Cena je stanovená za jeden plagát na jeden týždeň, za jedno výlepové miesto. Ponúkame zvýhodnené balíky pre výlep v trvaní viac ako jeden týždeň. V prípade, ak máte záujem výlepovú službu kombinovať s ďalšími možnosťami reklamy (rádio, led obrazovka atď.) volajte na 0944 302 894.

Uzávierka každý piatok 12:00

Výlep streda od 12:30

Zberné miesta plagátov

Galéria Topoľčany

Pondelok - štvrtok - 10:00 - 16:30

piatok - 10:00 - 12:00

Námestie M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

0948 194 871

Rádio Topoľčany

Pondelok - štvrtok - 10:00 - 15:00

piatok - nestránkový deň, zberné miesto je iba v Galérii

Obchodná 1, 955 01 Topoľčany

0948 356 996

Základný cenník

všetky ceny sú uvedené s DPH

Formát A5 - A3

18 výlepových miest / týždeň = 10,80€

0,60€

Formát A2

18 výlepových miest / týždeň = 21,60€

1,20€

Formát A1

18 výlepových miest / týždeň = 28,80€

1,60€

Formát A0

18 výlepových miest / týždeň = 32,40€

1,80€

Zvýhodnené balíky

všetky ceny sú uvedené s DPH

Balík S - Formát A5 - A3

18 výlepových miest / 4 týždne

39,00€

Balík M - Formát A2

18 výlepových miest / 4 týždne

79,00€

Balík L - Formát A1

18 výlepových miest / 4 týždne

109,00€

Balík XL - Formát A0

18 výlepových miest / 4 týždne

119,00€

Expresný výlep (mimo výlepového dňa) je spoplatnený paušálnou prirážkou 15,00€, s DPH

Neoprávnený výlep je spoplatnený paušálnou sumou 50,00€, s DPH

1. Umiestnenie plagátu na výlepové miesta je možné len po úhrade ceny podľa cenníka, a to na základe objednávky výlepovej služby (oprávnený výlep).

2. Za plagát umiestnený na výlepovom mieste v rozpore s pravidlom oprávneného výlepu zodpovedá subjekt, ktorý sa umiestneným plagátom prezentuje (subjekt neoprávneného výlepu).

3. MKS je oprávnená voči subjektu neoprávneného výlepu účtovať poplatok v zmysle cenníka výlepovej služby.