Zmluvy 2011
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
2 / 2011
1 / 2011
Miroslav Gieci KG - Kans
Prenájom nebytových priestorov
Fortisimo s.r.o.,
Divadelné predstavenie
4 / 2011
3 / 2011
Divadlo Maska Mgr. Mottl
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Divadelné centrum Martin, Ing. Štefancová
6 / 2011
5 / 2011
Prenájom nebytových priestorov
Divadelné predstavenie
8 / 2011
7 / 2011
Prenájom reklamnej plochy
Divadelné predstavenie
Universal service, Ing Rudolf Just
Agentúra RND, s. r. o.
Divadlo Actores, Rožňava
Chomagroup, s. r. o.
10 / 2011
9 / 2011
Divadelné predstavenie
12 / 2011
11 / 2011
Divadelné predstavenie
14 / 2011
13 / 2011
16 / 2011
15 / 2011
Prenájom reklamnej plochy
Chomagroup, s. r. o.
Divadelné centrum Martin, Ing. Štefancová
Divadlo Cliperton
Občianske združenie ART
Divadelné predstavenie
Maja Production, s. r. o. Martin Jakubec
Hudobná produkcia
Erik Némethy - Arttec
Prenájom nebytových priestorov
Dubovan - Reklama a propagácia
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 2
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 3
Tocard, spol. s. r. o. (cuk.)
18 / 2011
17 / 2011
20 / 2011
19 / 2011
22 / 2011
21 / 2011
24 / 2011
23 / 2011
26 / 2011
25 / 2011
28 / 2011
27 / 2011
30 / 2011
29 / 2011
32 / 2011
31 / 2011
MG REAL, s. r. o.
Prenájom reklamnej tabule 2x
Palugová Kvetoslava
Prenájom nebytových priestorov
Nitriansky samosprávny kraj
poskytnutie dotácie
Nitriansky samosprávny kraj
poskytnutie dotácie
B-SB, s. r. o. , p. Bláháková
poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
LP studio
Divadelné predstavenie
34 / 2011
33 / 2011
36 / 2011
35 / 2011
38 / 2011
37 / 2011
40 / 2011
39 / 2011
42 / 2011
41 / 2011
44 / 2011
43 / 2011
46 / 2011
45 / 2011
48 / 2011
47 / 2011
50 / 2011
49 / 2011
52 / 2011
51 / 2011
54 / 2011
53 / 2011
56 / 2011
55 / 2011
Dr. Igor Berger
divadelné predstavenie - muzikál
Peter Tiso
tanečné predstavenie 
Miroslav Žilka
tanečné predstavenie 
Stražanovo bábkové divadlo
Divadelné predstavenie
Ministerstvo kultúry SR
Poskytnutie dotácie na kultúrne poukazy
Peter Hledík
Hudobná produkcia
Slovenský ľudový umelecký kolektív
hudobno-tanečné vystúpenie
Peter Hajšo - Piano club
hudobné vystúpenie
Alfacom s.r.o.,
prenájom reklamnej plochy
G&H Group, s. r. o. Ing. Pavol Hlista
Prenájom nebytových priestorov
Delta Drevo s.r.o., Matilda Roháčová
prenájom nebytových priestorov
Matilda Roháčová - D.K.R.
prenájom nebytových priestorov
Skubly Ladislav
prenájom nebytových priestorov
Chovanec Martin, Chomagroup, s. r. o.
prenájom reklamnej plochy
Pivovary Topvar a.s.
Propagácia značky Topvar
Tomáš Adamík
prenájom nebytových priestorov
Svetlá nad rampamy, p Kochan
hudobno-zábavný program
Agentúra RND plus, s. r. o.
Divadelné predstavenie
Fortisimo s.r.o.,
Divadelné predstavenie
Dušan Brezina, Cress Slovakia, s. r. o.
prenájom reklamnej plochy
Cigánski diabli, p Farkaš
hudobné vystúpenie
Divadlo Maska, p Mottl
Divadelné predstavenie
Letart production, Mgr. Dankaninová
Divadelné predstavenie
Fluent, s. r. o., Mgr. Kulichová
umelecké vystúpenie
Občianske združenie Boris
Občianske združenie ART
Občianske združenie ART
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Peter Pokrývka
Kajzer Róbert
Meluš Peter
Peter Tisoň
Miroslav Žilka
Zabezpečenie ohňostroja
zábavný program
zábavný program
Tanečné vystúpenie
Tanečné vystúpenie
4 310,35 € / rok
18. 1. 2011
90 % z tržby
14. 1. 2011
9. 2. 2011
80 % z tržby
80 % z tržby
2. 2. 2011
71,74 € / rok
31. 1. 2011
2 800 € + podiel z tržby
24. 3. 2011
1. 4. 2011
80 % z tržby
30. 3. 2011
4 350 € / rok
30. 3. 2011
4 350 € / rok
80 % z tržby
18. 1. 2011
80 % z tržby
16. 5. 2011
485,00 €
29. 4. 2011
400,00 €
25. 4. 2011
350,50 € / rok
30. 5. 2011
250,00 €
23. 5. 2011
300,00 €
23. 5. 2011
14. 6. 2011
--
22. 5. 2011
640,00 €
17. 5. 2011
18. 5. 2011
85 % z tržby
18. 5. 2011
85 % z tržby
2. 5. 2011
300,00 €
21. 7. 2011
viď zmluva
18. 7. 2011
650,00 €
11. 7. 2011
2 500,00 €
2 000,00 €
25. 7. 2011
3. 6. 2011
330,00 €
30. 7. 2011
1 000,00 € / rok
30. 6. 2011
928,47 € / rok
699,12 € / rok
30. 6. 2011
30. 5. 2011
973,76 € / rok
30. 6. 2011
4 350,00 € / rok
6. 7. 2011
3 319,391 € bez DPH
1. 9. 2011
10 593,54 € / rok
18. 10. 2011
90 % z tržby
3. 10. 2011
2 800,00 €
12. 10. 2011
90 % z tržby
30. 9. 2011
850,00 € / rok
80 % z tržby
3. 11. 2011
1 000,00 €
31. 10. 2011
28. 10. 2011
80 % z tržby
15. 10. 2011
85 % z tržby
13. 11. 2011
80 % z tržby
950,00 €
14. 11. 2011
14. 11. 2011
500,00 €
8. 12. 2011
2 342,58 €
18. 10. 2011
900,00 €
18. 10. 2011
700,00 €
85 % z tržby
27. 10. 2011
27. 11. 2011
85 % z tržby
1 863,30 € / rok
28. 4. 2011
1. 1. 2011
2 151,08 € / rok
7 369,29 € / rok
31. 10. 2011
57 / 2011
Kolektívna zmluva
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
--
21. 11. 2011
58 / 2011
 59 / 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Energie2, a. s.
1. 11. 2011
viď príloha
Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave
30.11.2011
ZSE Distribúcia, a. s.
--