Zmluvy 2012
Číslo zmluvy
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
2 / 2012
1 / 2012
Ľudovít Ferenc, Štúdio 77
Chomagroup s.r.o., Chovanec Martin
Prenájom reklamnej plochy
4 / 2012
3 / 2012
Agentúra RND s.r.o.,
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Divadelné centrum Martin, Ing. Štefancová
6 / 2012
5 / 2012
Audit účtovnej uzávierky
Použivateľské práva systému URBIS
8 / 2012
7 / 2012
Divadelné predstavenie
MADE s.r.o.,
Tonika s.r.o., Mgr. Geri
10 / 2012
9 / 2012
Prenájom nebytových priestorov
Punto Europe s.r.o.,
12 / 2012
11 / 2012
Mestské služby Topoľčany Ing. Žembera Peter
Prenájom nebytových priestorov
14 / 2012
13 / 2012
16 / 2012
15 / 2012
Prenájom nebytových priestorov
Hudobno - vzdelávacie predstavenie
18 / 2012
17 / 2012
Divadelné predstavenie
Peter Bažík Agency
20 / 2012
19 / 2012
Divadelné predstavenie
Spevácke vystúpenie
Natália Hatalová
Agentúra RND, s.r.o.,
22 / 2012
21 / 2012
TOMA, s.r.o., Ing. Mallo
Prenájom reklamnej plochy
Alfacom s.r.o., Ing. Mojžiš
24 / 2012
23 / 2012
Divadelné predstavenie
26 / 2012
25 / 2012
28 / 2012
27 / 2012
Prenájom reklamnej plochy
Zabezpečenie a realizácia podujatia
Beata Caranková - BEJA
Mesto Topoľčany, Ing. Baláž
Horeca, s.r.o., Chovanec
30 / 2012
29 / 2012
Príspevok pre digitalizáciu kina
Autoškola Chrenko
Audiovizuálny fond
32 / 2012
31 / 2012
Dodávka technológie pre digitalizáciu kina
34 / 2012
33 / 2012
Richard Čanaky - KN studio
Umelecké vystúpenie
Koncert pre deti
Mária Čačíková
36 / 2012
35 / 2012
Divadelné predstavenie
38 / 2012
37 / 2012
Divadelné predstavenie
40 / 2012
39 / 2012
42 / 2012
41 / 2012
Divadelné predstavenie
44 / 2012
43 / 2012
Hudobná produkcia
Divadelné predstavenie
46 / 2012
45 / 2012
Spevácke vystúpenie
Divadelné predstavenie
48 / 2012
47 / 2012
Divadelné predstavenie
Majovanka - dychová hudba
Divadlo Maska, Ing. Mottl
50 / 2012
49 / 2012
52 / 2012
51 / 2012
54 / 2012
53 / 2012
Audit účtovnej uzávierky
56 / 2012
55 / 2012
Dodávka elektrickej energie
Hudobné vystúpenie Honza a František Nedvědovci
APV Audit, s. r. o., Ing. Varady
Občianske združenie Boris, Mgr.art. Wienciller
Tonika s.r.o., Mgr. Geri
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Universal service, Ing. Rudolf Just
Prenájom nebytových priestorov
G&H Group, s. r. o. (sklad)
Divadelné centrum Martin, Mgr. Štefancová
Divadelné centrum Martin, Mgr. Štefancová
Divadelné predstavenie
Prenájom reklamnej plochy
G&H Group, s. r. o. (salón) Ing. Pavol Hlista
Prenájom nebytových priestorov
Užák Peter - Corona golf, umelecká agentúra
Elma, Bratislavská umelecká agentúra
Divadelné predstavenie
Prenájom nebytových priestorov
Tonika, s. r. o., Mgr. Geri
Divadelné predstavenie
G-tec profesional, s. r. o., Ing. Guštafík
Divadelné predstavenie
Felix-Občianske združenie, p. Bičan
Felix-Občianske združenie, p. Bičan
Felix-Občianske združenie, p. Bičan
Ing. Martin Birner-Agentúra Artur
Divadelné predstavenie
BS-B, s. r. o., p.Blaháková
BS-B, s. r. o., p.Blaháková
BS-B, s. r. o., p.Blaháková
Poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
Poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
Poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
LETart production, Mgr. Dankaninová
Agentúra Luann, s. r. o., p. Matúš
Umelecká agentúra magnetic production, s. r. o.
Agentúra RND extra, s. r. o.
Tonika, s. r. o., Mgr. Geri
Svetlá nad rampami, OZ, p. Kochan
BS-B, s. r. o., p.Blaháková
A-3Dom, s. r. o.
Reja EU, s. r. o.
APV Audit, s. r. o., Ing. Varady
Mária Marková MM, Oprava obuvi
ZSE Energia, a. s.
57 / 2012
Dodanie reklamných kino plagátov
Prenájom reklamných panelov 4x
Poistenie majetku
ARDsystém, s. r. o.
PRO-FACTOR, Lukáš Kočnar
KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s.
Divadelné predstavenie
Hudobné vystúpenie
Poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
Prenájom reklamnej plochy
Prenájom reklamnej plochy
Prenájom nebytových priestorov
90 % z tržby
22. 2. 2012
2. 1. 2012
1 600 € / rok
4. 1. 2012
1 400 €
4. 1. 2012
80 % z tržby
10. 1. 2012
829,82 €
29. 2. 2012
199,00 € + 45 € za štvrť rok
8. 3. 2012
80 % z tržby
14. 3. 2012
2 000,00 € + prevádzkové náklady
14. 3. 2012
2 000,00 € + prevádzkové náklady
862,88 € / rok
30. 3. 2012
30. 3. 2012
899,58 € / rok
1. 5. 2012
80 % z tržby
21. 3. 2012
80 % z tržby
550,00 €
30. 4. 2012
500,00 €
4. 4. 2012
18. 4. 2012
--
11. 5. 2012
 2 000,00 €
11. 5. 2012
330,00 €
30. 5. 2012
1 266,32 €
8. 6. 2012
2 600,00 €
350,00 €
12. 6. 2012
9. 7. 2012
1 020,00 € / rok
5. 3. 2012
78 720,00 €
1 600,00 €
31. 7. 2012
2 841,60 €
31. 7. 2012
30 000,00 €
20. 1. 2012
24. 8. 2012
2 500,00 € + 10 % z tržby
191 971,80 €
800,00 €
10. 10. 2012
29. 9. 2012
700,00 €
26. 9. 2012
80 % z tržby
13. 9. 2012
80 % z tržby
80 % z tržby
26. 9. 2012
Zkladná umelecká škola Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
30. 9. 2012
522,90 €
16. 11. 2012
80 % z tržby
10. 8. 2012
--
19. 6. 2012
--
--
1. 6. 2012
7. 11. 2012
80 % z tržby
14. 11. 2012
Provízia zo vstupného
27. 6. 2012
1 450,00 €
12. 8. 2012
570,00 €
12. 11. 2012
1 000,00 €
23. 10. 2012
2 800,00 € + provízia zo vstupného
30. 4. 2012
2 500,00 € + ubytovanie
90 % z tržby
24. 9. 2012
--
26. 4. 2012
870,00 € / rok
27. 11. 2012
30. 11. 2012
450,00 € / rok
28. 11. 2012
830,00 € bez DPH
31. 12. 2012
1 648,56 € / rok
26. 10. 2012
63,88 € / 1 MWh
27. 9. 2012
viď zmluva
759,00 € / rok
29. 3. 2012
143,48 € / rok
30. 3. 2012
58 / 2012
ZUŠ Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Zmluva o prenájme veci hnuteľný majetok
61,01 € / rok
31. 12. 2012