Zmluvy 2013
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
2 / 2013
1 / 2013
Divadelné predstavenie
4 / 2013
3 / 2013
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
6 / 2013
5 / 2013
8 / 2013
7 / 2013
URBIS, poskytnutie licencie, systémová podpora
10 / 2013
9 / 2013
Divadelné predstavenie
URBIS zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
12 / 2013
11 / 2013
Prenájom nebytových priestorov
Koncertné vystúpenie Tomáš Klus
14 / 2013
13 / 2013
Realizácia zábavného programu
Poskytnutie dotácie na podporu kultúry
16 / 2013
15 / 2013
Koncertné vystúpenie
18 / 2013
17 / 2013
Poskytnutie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
20 / 2013
19 / 2013
Divadelné predstavenie
22 / 2013
21 / 2013
Odborné prehliadky a revízie tel. linky
24 / 2013
23 / 2013
Umelecké vystúpenie
26 / 2013
25 / 2013
28 / 2013
27 / 2013
30 / 2013
29 / 2013
32 / 2013
31 / 2013
34 / 2013
33 / 2013
36 / 2013
35 / 2013
38 / 2013
37 / 2013
40 / 2013
39 / 2013
42 / 2013
41 / 2013
44 / 2013
43 / 2013
46 / 2013
45 / 2013
48 / 2013
47 / 2013
50 / 2013
49 / 2013
52 / 2013
51 / 2013
54 / 2013
53 / 2013
56 / 2013
55 / 2013
58 / 2013
57 / 2013
60 / 2013
59 / 2013
62 / 2013
61 / 2013
64 / 2013
63 / 2013
66 / 2013
65 / 2013
68 / 2013
67 / 2013
70 / 2013
69 / 2013
71 / 2013
Viahistoria, združenie umelcov Zvolen, p. Natalis
Ing. Martin Birner - Agentúra Artur
Svetlá nad rampami OZ, p. Kochan
Agentúra RND, s. r. o., Mgr. Hubaček 
Dynamika, s. r. o., p, Geri
Ados Spokojnosť
Reality Comfort Topoľčany, s. r. o.
Made, s. r. o.
Made, s. r. o.
Let Art production, Mgr. Lettrichová
Božo, s. r. o.   Martin Božik
Music academy, s. r. o.,
Nitriansky samosprávny kraj
Róbert Kajzer
Peter Meluš
Harix production, p. Harich
BS-B, Katarína Blaháková
Divadlo hotel Mária, p. Kováč
Divadlo hotel Mária, p. Kováč
Svetlá nad rampami OZ, p. Kochan
Let Art production, Ing. Očenášová
Telvis Slovakia TKT, p. Halmo
Magnetic Production, s. r. o.,
BS-B, Katarína Blaháková
Let Art prosuction, Ing. Očenášová
Beco Cash, s. r. o.
Slovenský červený kríž
Užák Peter - Corona Golf
Pivovary Topvar, a. s.
Cedur, s. r. o.
Alfacom, s. r. o., p. Mojžiš
Julian, s. r. o.
Ministerstvo kultúry SR
Toma, s. r. o., Ing. Mallo
Alexander Szendrei
Radoslav Bujna
Ján Kajan
Božena Kajanová
Mgr. Zuzana Kapustová
Barbora Petríková
Róbert Kajzer
Peter Meluš
Juraj Mikuláš
Jaroslav Šimo
Wind Music, s. r. o.
hudobná skupina Impress, p. Šujan
Divadlo hotel Mária, p. Kováč
Hudobná skupina Impress, p. Šujan
Vigi, s. r. o.
Divadelné centrum Martin, Ing. Agricolová
LETart production, s. r. o., Mgr. Dankaninová
LETart production, s. r. o., Mgr. Kavecká
Viktória Lenčešová
Bližšie k Vám, OZ, p. Kochan
LETart production, s. r. o., Mgr. Lettrichová
Orchester "Cigánski diabli", p. Farkaš
Edita Moravská
Peter Pokrývka, P. P. Sprostredkovanie obchodu
Radek Dajčar
Hudobná skupina Impress, p. Tomka
Róbert Kajzer
Róbert Kajzer
Peter Meluš
Milan Schelinger
Helena Švecová
Štefan Valach
SPP, a. s.
PRO-FACTOR, Lukáš Kočnar
ARDSYSTÉM, s. r. o.
KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s.
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Prenájom reklamnej plochy
Realizácia zábavného programu
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
poskyt.stráž.služby a zabez.kultúr. Podujatia - PPJ
divadelné predstavenie
prenájom nebyt. priestorov
prenájom nebyt. priestorov
umelecké vystúpenie
zmluva o reklamnej spolupráci
divadelné predstavenie
prenájom reklamného priestoru
nákup býka, zapožičanie grilu, catering
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prenájom reklamného priestoru
hudobná produkcia
hudobná produkcia
hudobná produkcia
hudobná produkcia
konferenciersky servis
zábavný program pre deti
realizácia záb. programu "Show Kajzer Meluš"
realizácia záb. programu "Show Kajzer Meluš"
hudobná produkcia
hudobný koncert
prenájom nebyt. priestorov
hudobná produkcia
divadelné predstavenie
hudobné vystúpenie
divadelné predstavenie
divadelné predstavenie
divadelné predstavenie
divadelné predstavenie
spevácke vystúpenie
divadelné predstavenie
divadelné predstavenie
koncertné vystúpenie
spevácke vystúpenie
zmluva o obchodnej spolupráci Ohňostroj 2013
koncertné vystúpenie
hudobné vystúpenie
realizácia kultúrneho programu
realizácia záb. programu "Show Kajzer Meluš"
realizácia záb. programu "Show Kajzer Meluš"
umelecké vystúpenie
spevácke vystúpenie
hudobné vystúpenie
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.  DK, SD, V. Bezdany
dodanie reklamných kino plagátov
prenájom reklamných panelov
povinné zmluvné poistenie
4. 1. 2013
80 % zo vstupného
17. 1. 2013
80 % zo vstupného
17. 1. 2013
90 % zo vstupného
1400 € / predstavenie + provízia zo vstupného
25. 1. 2013
2. 1. 2013
2 450 €
250 € / rok
1. 1. 2013
25. 2. 2013
25. 2. 2013
- -
- -
80 % z tržby
22. 2. 2013
1 218 € / rok
28. 2. 2013
7. 2. 2013
80 % z tržby
29. 4. 2013
700,- €
1. 1. 2013
Prenájom nebytových priestorov
190,90 € / rok
16. 5. 2013
250,- €
16. 5. 2013
250,- €
20. 5. 2013
1 100,- €
20. 5. 2013
79,68,- €
24. 5. 2013
80 % z tržby
24. 5. 2013
80 % z tržby
15. 5. 2013
91 % z tržby
20. 5. 2013
10. 1. 2013
80 % z tržby
- -
25. 3. 2013
1 450,00,- €
18. 6. 2013
- -
23. 5. 2013
80 % z tržby
27. 6. 2013
234,00,- €
28. 6. 2013
469,78,- €
1. 7. 2013
2 360,00 ,- €
28. 3. 2013
3 319,391 ,- €
1 500,00 ,- € + doprava
20. 5. 2013
100,00 ,- €
31. 5. 2013
3 372,00 ,- €
17. 8. 2013
26. 6. 2013
- -
11. 5. 2013
1 000,00 ,- €
8. 8. 2013
300,00 ,- €
350,00 ,- €
8. 8. 2013
26. 8. 2013
100,00 ,- €
26. 8. 2013
250,00 ,- €
150,00 ,- €
8. 8. 2013
26. 8. 2013
400,00 ,- €
28. 8. 2013
250,00 ,- €
250,00 ,- €
28. 8. 2013
26. 8. 2013
100,00 ,- €
26. 8. 2013
400,00 ,- €
350,00 ,- €
3. 9. 2013
30. 7. 2013
775,57 ,- € / rok
1. 10. 2013
80 % z tržby
500,00 ,- €
16. 9. 2013
30. 9. 2013
3 105,00 ,- €
11. 10. 2013
80 % z tržby
28. 10. 2013
80 % z tržby
16. 10. 2013
80 % z tržby
22. 10. 2013
80 ,- €
6. 11. 2013
90 % z tržby
25. 11. 2013
80 % z tržby
11. 11. 2013
85 % z tržby
4. 12. 2013
330 ,- €
4. 12. 2013
2 672,50 ,- €
12. 12. 2013
500 ,- €
29. 11. 2013
350 ,- €
15. 11. 2013
120 ,- €
6. 12. 2013
600 ,- €
400 ,- €
6. 12. 2013
13. 11. 2013
500 ,- €
12. 12. 2013
200 ,- €
19. 12. 2013
200 ,- €
6. 12. 2013
44,00 ,- € bez DPH / 1 MWh
26. 4. 2013
17,85 ,- € / rok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany Ing. Martina Martonová
Zmluva o prenájme veci Hnuteľný majetok
31. 12. 2013
24,90 ,- € / rok
72 / 2013
Zmluva o vklade hotovostí prostredníctvom nočného trezoru Všeobecnej úverovej banky, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Viď zmluva
18. 09. 2013
73 / 2013
Kolektívna zmluva
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
--
18. 03. 2013