Zmluvy 2014
Číslo zmluvy
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum podpisu
3 / 2014
Divadelné predstavenie RND Sčista - jasna
občianske združenie Človečina RNDr. Peter Kršiak
3000,- € + 70% z tržby nad 3000,- €
15.1.2014
Divadelné centrum Martin Ing. Očenášová Lenka
Divadelné predstavenie EZOP
80% z vyzbieraného vstupného
20.1.2014
5 / 2014
Realizácia hudobnej produkcie
hudobná skupina IMPRESS Boris Šujan
350,- €
27.1.2014
8 / 2014
Realizácia hudobnej produkcie
Jozef Muller
200,- €
31.1.2014
9 / 2014
Richard Čanaky Zahrajko s.r.o.,
1000,- €
14.2.2014
Koncert pre deti SPIEVANKOVO
10 / 2014
Audit účtovnej uzávierky
APV AUDIT s.r.o., Ing. Pápaiová Andrea
830,- € bez DPH
23.2.2014
11 / 2014
12 / 2014
13 / 2014
Divadelné predstavenie RND Sčista - Jasna
občianske združenie Človečina Mgr. Ladislav Hubáček
1500,- € + 70% z tržby
19.3.2014
Divadelné predstavenie RND Sčista - Jasna
občianske združenie Človečina Mgr. Ladislav Hubáček
1500,- € + 70% z tržby
12.3.2014
Lydia s.r.o., Lýdia Janeková
14.3.2014
80% z tržby
Koncert skupiny LA GIOIA
14 / 2014
14.3.2014
Divadelné predstavenie Peter Black 2
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Štefancová
Provízia zo vstupného
16 / 2014
28.2.2014
Spevácke vystúpenie
Božena Kajanová
200,- €
15 / 2014
Hudobná produkcia
Alexnder Szendrei
100,- €
20.3.2014
17 / 2014
18 / 2014
19 / 2014
Hudobná produkcia
hudobná skupina IMPRESS Slavomíra Klačanská
350,- €
31.3.2014
Výroba a zverejňovanie reklamných spotov
PEKAMEDIA, s.r.o.,
24.3.2014
skupina Ilusanka Viktória Lenčešová
31.3.2014
Spevácke vystúpenie
24 / 2014
4.4.2014
Mesto Topoľčany Ing. Peter Baláž
Odovzdanie a prevzatie majetku
25 / 2014
Výroba reklamných plagátov
PRO  FACTOR Kočnár Lukáš
7.4.2014
100,- €
90,- € / mesiac bez DPH
--
--
26 / 2014
20.4.2014
Pivovary TOPVAR, a.s.
Zmluva o reklamnej spolupráci
27 / 2014
Kódex komerčnej komunikácie
Pivovary TOPVAR, a.s.
20.4.2014
Viď zmluva
--
28 / 2014
24.4.2014
BS-B, s.r.o., Katarína Blaháková
Poskytovanie strážnej služby a zabezpečenie kultúrneho podujatia
--
29 / 2014
Výchovný koncert
LET ART Production Mgr. Dominika Lettrichová
25.4.2014
80% zo vstupného
30 / 2014
31 / 2014
5.5.2014
Koncertné vystúpenie
Marián Bango
OZ  Bližšie k Vám - Miroslav Kochan
30.4.2014
Divadelné predstavenie Štyria na kanape
32 / 2014
5.5.2014
Alexandra Bangová
Moderovanie podujatia Deň Matiek
33 / 2014
Program pre deti
ELMA umelecká agentúra
15.5.2014
90% zo vstupného
250,- €
20 / 2014
7.3.2014
Mesto Topoľčany Ing. Peter Baláž
Prenájom nebytových priestorov
34 / 2014
Hudobná produkcia
Radoslav Bujna
22.4.2014
35 / 2014
22.4.2014
Szilárd Hodek
Spevácke vystúpenie
36 / 2014
Hudobná produkcia
Samuel Juráš
22.4.2014
37 / 2014
24.4.2014
Róbert Kajzer
Realizácia zábavného programu “Show Kajzer Meluš”
38 / 2014
Realizácia hudobnej produkcie
Klaudius Kováč
22.4.2014
250,- €
550,- €
39 / 2014
24.4.2014
Peter Meluš
40 / 2014
Hudobná produkcia
Róbert Ragan
22.4.2014
41 / 2014
22.4.2014
Róbert Ragan JR
Hudobná produkcia
42 / 2014
Hudobná produkcia
Peter Solárik
22.4.2014
43 / 2014
22.4.2014
Martin Uherek
Hudobná produkcia
44 / 2014
Hudobná produkcia
Gábor Winand
22.4.2014
Viď zmluva
300,- €
500,- €
100,- €
300,- €
230,- €
Realizácia zábavného programu “Show Kajzer Meluš”
250,- €
130,- €
100,- €
180,- €
150,- €
400,- €
45 / 2014
22.4.2014
Vladimír Kubričan
Hudobná produkcia
60,- €
46 / 2014
Hudobná produkcia
Štefan Tomka
22.5.2014
300,- €
47 / 2014
28.4.2014
Juraj Dian
Hudobná produkcia
150,- €
49 / 2014
28.5.2014
Barbora Petríková
Realizácia kultúrneho programu
450,- €
50 / 2014
Prenájom reklamného priestoru
TOMA s.r.o., Ing. Alexander Mallo Ing. Pavol Šandor
27.5.2014
1000,- €
51 / 2014
28.5.2014
Paula Pakšiová
Realizácia umeleckého vystúpenia
180,- €
48 / 2014
Zabezpečenie ochrany majetku
BS-B s.r.o., Katarína Blaháková
30.5.2014
--
53 / 2014
28.5.2014
Milan Fiantok
Realizácia koncertu
Provízía zo vstupného
52 / 2014
Prenájom reklamného priestoru
Alfacom s.r.o., Ing. Stanislav Mojžiš
27.5.2014
100,- €
55 / 2014
29.5.2014
Michaela Vaníková
Realizácia hudobnej produkcie
150,- €
57 / 2014
13.6.2014
Nitriansky samosprávny kraj doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
Poskytnutie dotácie
Viď zmluva
59 / 2014
Poskytnutie dotácie
Ministerstvo kultúry SR Marek Maďarič
18.6.2014
Viď zmluva
56 / 2014
Zabezpečenie ochrany majetku
BS-B s.r.o., Katarína Blaháková
18.6.2014
54 / 2014
Realizácia hudobnej produkcie
Boris Šujan
29.5.2014
150,- €
932,40,- €
58 / 2014
Výchovný koncert
LET ART Production Mgr. Dominika Lettrichová
19.5.2014
Provízía zo vstupného
60 / 2014
Dodatok k zmluve č. 3
Ľubica Bíleková
23.6.2014
61 / 2014
23.6.2014
BOŽO s.r.o., Martin Božík
Dodatok k zmluve č. 1
62 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
Beko Cash s.r.o., Caránková Beata
23.6.2014
63 / 2014
23.6.2014
ANDTEX Anna Drábiková
Dodatok k zmluve č. 1
64 / 2014
Dodatok k zmluve č. 3
Miroslav Dubovan
23.6.2014
65 / 2014
23.6.2014
GH GROUP s.r.o., Ing. Pavol Hlista
66/ 2014
Dodatok k zmluve č. 2
GH GROUP s.r.o., Ing. Pavol Hlista
23.6.2014
67 / 2014
23.6.2014
GH GROUP s.r.o., Ing. Pavol Hlista
Dodatok k zmluve č. 1
68 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
KG- KANS Miroslav Gieci
23.6.2014
69 / 2014
23.6.2014
Ing. Pavol Chrenko
Dodatok k zmluve č. 1
70 / 2014
Dodatok k zmluve č. 5
Irfan Aliu Albat
23.6.2014
4156,23  €
1235,06  €
1034,36  €
2234,76  €
1889,12  €
Dodatok k zmluve č. 2
982,80  €
1014  €
1284,10  €
4371, 38  €
2881,46  €
6247,50  €
71 / 2014
23.6.2014
Universal service Ing. Rudolf Just
Dodatok k zmluve č. 2
127,90  €
72 / 2014
Dodatok k zmluve č. 2
Alica Káčerová
23.6.2014
7697,39  €
73 / 2014
23.6.2014
MM Mária Marková
Dodatok k zmluve č. 2
1671,74 €
74 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
Mestské služby Topoľčany Ing. Peter Žembera
23.6.2014
75 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
Kvetoslava Palugová
23.6.2014
76 / 2014
23.6.2014
Punto Europe s.r.o., Massimo Simioni
Dodatok k zmluve č. 2
77 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
Delta Drevo s.r.o., Matilda Roháčová
23.6.2014
78 / 2014
23.6.2014
D.K.R. Matilda Roháčová
Dodatok k zmluve č. 1
79 / 2014
Dodatok k zmluve č. 4
TOCARD s.r.o., Jozef Jelínek (cuk)
24.2.2014
80 / 2014
24.6.2014
TOCARD s.r.o., Jozef Jelínek (cuk)
82 / 2014
Dodatok k zmluve č. 2
Mária Vičanová
23.6.2014
83 / 2014
23.6.2014
DTW Boris Wiedermann
Dodatok k zmluve č. 1
84 / 2014
Dodatok k zmluve č. 1
Wind Music s.r.o., Rudolf Goga
23.6.2014
85 / 2014
16.5.2014
Alžbeta Rešková
Realizácia hudobnej produkcie
86 / 2014
Realizácia hudobnej produkcie
Bujnová Martina
2.6.2014
355,43  €
874,99  €
941,50  €
708,95  €
Dodatok k zmluve č. 5
767,37  €
1332,88  €
786,32  €
50,- €
500,- €
87 / 2014
23.6.2014
Bujnová Radka
Realizácia hudobnej produkcie
300,- €
88 / 2014
Zábavný program Kajzer-Meluš Show
Róbert Kajzer
23.6.2014
450,- €
89 / 2014
23.6.2014
Peter Meluš
Zábavný program Kajzer-Meluš Show
250,- €
912,14  €
92 / 2014
23.6.2014
Ján Kajan
Spevácke vystúpenie
150,- €
93 / 2014
Hudobná produkcia
Anton Klačanský
1.7.2014
350,- €
94 / 2014
1.7.2014
Ladislav Skubly
Prenájom nebytových priestorov
404,02  €
91 / 2014
Zapožičanie zbierkových predmetov
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
29.4.2014
Viď zmluva
95 / 2014
Spevácke vystúpenie
Helena Bobošíková
23.6.2014
200,- €
96 / 2014
25.7.2014
Vladimír Ďurkovič
Hudobná produkcia
250,- €
98 / 2014
The RockSet Zuzana Nová
Hudobná producia
1300,- €
100 / 2014
Talkshow  “Pálenica Live”
Oliver Filan
14.8.2014
550,- €
97 / 2014
Koncertné vystúpenie
Človek a umenie Jakub Mitrík
12.8.2014
99 / 2014
1.8.2014
Close Harmony Friends Dr. František Vlasák
Koncertné vystúpenie
1500,- €
750,- €
102 / 2014
Helena Švecová
Spevácke vystúpenie
300,- €
104 / 2014
Hudobná produkcia
Štefan Valach
12.8.2014
350,- €
103 / 2014
12.8.2014
Mgr. Juraj Tomanov
Hudobná produkcia
450,- €
101 / 2014
12.8.2014
Mgr. Zuzana Kapustová
Moderovanie podujatia “Topoľčianske hody”
150,- €
12.8.2014
106 / 2014
Mária Mlyneková
Spevácke vystúpenie
250,- €
105 / 2014
12.8.2014
Vladimír Uhlík
Hudobná produkcia
400,- €
12.8.2014
108 / 2014
Lucián Bezák
300,- €
107 / 2014
12.8.2014
Albína Adamcová
100,- €
12.8.2014
Spevácke vystúpenie
Hudobná produkcia
109 / 2014
4.9.2014
Jana Tomanovová
200,- €
Hudobná produkcia
110 / 2014
Soňa Kubričanová
200,- €
5.9.2014
Spevácke vystúpenie
111 / 2014
12.8.2014
Marek Švec
180,- €
Kultúrny program
112 / 2014
M-TRIO Margita Bagová
250,- €
26.9.2014
Hudobná produkcia
113 / 2014
30.9.2014
Mgr. Katarína Godálová
300,- €
114 / 2014
Meluš Peter
250,- €
30.9.2014
Zábavný program Kajzer-Meluš
115 / 2014
30.9.2014
Kajzer Róbert
300,- €
Zábavný program Kajzer-Meluš
116 / 2014
M-TRIO Zuzana Martišková
350,- €
1.10.2014
Hudobná produkcia
117 / 2014
8.10.2014
Andrea Huttová
150,- €
Hudobná produkcia
Preklad materiálov z francúzskeho jazyka
118 / 2014
Miroslav Kochan Bližšie k Vám
13.10.2014
Divadelné predstavenie
90% z vyzbieraného vstupného
119 / 2014
3.10.2014
Emília Ďurkovičová M-TRIO
300,- €
Hudobná produkcia
120 / 2014
Človečina Stanislav Štepka
28.10.2014
Divadelné predstavenie
viď zmluva
121 / 2014
28.10.2014
Človečina Stanislav Štepka
viď zmluva
Divadelné predstavenie
122 / 2014
Daniela Piscová DANPIS
12.09.2014
Hudobno-zábavný program
provízia zo vstupného
123 / 2014
20.10.2014
A-3DOM SK Andrej Sijka
870,- € / rok
Prenájom reklamnej plochy
124 / 2014
Betrimax Ing. Milan Aberštik
17.10.2014
Hudobno-zábavný program
provízia zo vstupného
125 / 2014
28.10.2014
Beata Caránková BEJA
Prenájom nebytových priestorov
1034,36 - € / rok
126 / 2014
Ladislav Gulika FOTOEXPRES a ATELIER
6.10.2014
Prenájom nebytových priestorov
5628,54 - € / rok
128 / 2014
CRESS Slovakia s.r.o., Dušan Brezina
20.10.2014
Prenájom reklamnej plochy
950 - € / rok
127 / 2014
17.10.2014
Ladislav Stražan
Realizácia umeleckého programu
350, - €
130 / 2014
30.10.2014
TOCARD Jozef Jelínek
Dodatok k nájomnej zmluve č. 6
8133,00 - € / rok
131 / 2014
Divadelné centrum Martin Ing. Očenášová Lenka
10.11.2014
Realizácia divadelného predstavenia
Provízia zo vstupného
132 / 2014
24.11.2014
DINO SK s.r.o., Mgr. Art. Pavol Hudák
Umelecké  vystúpenie - Muzikál
Provízia zo vstupného
133 / 2014
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Štefancová
20.11.2014
Realizácia divadelného predstavenia
Provízia zo vstupného
134 / 2014
1.12.2014
Peter Pokrývka
Zmluva o obchodnej spolupráci Ohňostroj 2014
2810,49 - €
135 / 2014
LETART Production Mgr. Dominika Lettrichová
9.12.2014
Výchovný koncert
Provízia zo vstupného
136 / 2014
8.12.2014
Zuzana Rešková
Hudobná produkcia
137 / 2014
Janka Švecová
1.12.2014
Kultúrny program
50 - €
200 - €
139 / 2014
Kajzer Róbert
15.11.2014
Umelecké vystúpenie
138 / 2014
12.12.2014
Top food service Peter Mrižo
Prenájom nebytových priestorov
2530,52 - € / rok
120 - €
140 / 2014
10.12.2014
Miroslav Žilka
Tanečné predstavenie
Provízia zo vstupného
141 / 2014
Margita Šujanová
11.12.2014
Hudobná produkcia
380 - €
143 / 2014
BS-B s.r.o., Katarína Blaháková
30.12.2014
Zabezpečenie ochrany majetku
142 / 2014
31.12.2014
Občianske združenie Človečina Stanislav Štepka
Divadelné predstavenie
Provízia zo vstupného
viď zmluva
144 / 2014
30.12.2014
BS-B s.r.o., Katarína Blaháková
Zabezpečenie ochrany majetku
viď zmluva
146 / 2014
G-Tec Professional s.r.o., Ing. Martin Guštafík
31.12.2014
Pozáručný servis kino techniky
viď zmluva
148 / 2014
G-Tec professional Ing. Martin Guštafík
31.12.2014
Kúpna zmluva (Lampa pre DCI projektor)
147 / 2014
31.12.2014
G-Tec Professional Ing. Martin Guštafík
Dodatok č. 1 Servis kino techniky
viď zmluva
29.12.2014
G - S s.r.o., Matilda Roháčová
2916,00 - €
874,99 - € / rok
129 / 2014
28.10.2014
Beata Caránková BEJA
Nájom nebytových priestorov
1034,36 - € / rok
PRO-FACTOR Lukáš Kočnar
1 / 2014
Dodanie reklamných kino plagátov
1.1.2014
2 / 2014
Prenájom nebytových priestorov
Náboženská spoločnosť Svekdovia Jehovovi p. Milan Ferjanec
10,00 - € + energie
1.1.2014
4 / 2014
6 / 2014
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č.2
Ľubica Bíleková
7 / 2014
MM Mária Marková
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č.1
21 / 2014
22 / 2014
23 / 2014
ARTTEC Erik Némethy
Irfan Aliu - Pizzeria Florida
TOCARD s.r.o.,
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 1
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 3
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 4
81 / 2014
Dodatok k zmluve č. 4
TOCARD s.r.o., Jozef Jelínek (pizza)
24.6.2014
90 / 2014
ARTTEC Erik Némethy
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č. 2
145 / 2014
Prenájom nebytových priestorov
2 181,21 - € / rok
23.6.2014
7275,96  € / rok
7473,68  € / rok
24.2.2014
7 174,32 - € / rok
6 160,88 - € / rok
24.2.2014
504,00 - €
24.2.2014
21.2.2014
--
24.2.2014
450,- €
7 369,29  € / rok
15.8.2014
149 / 2014
Kolektívna zmluva
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
--
17.03.2014