Zmluvy 2015
Číslo zmluvy
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
2 / 2015
Dodatok k zmluve zo dňa 29.12.2014
G - S  s.r.o., Matilda Roháčová
---
3 / 2015
7.1.2015
Fotoexpres a ateliér - Ladislav Gulika
Dodatok k zmluve zo dňa 6.10.2014
---
5.1.2015
4 / 2015
Divadelné predstavenie
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Ing. Jana Raffajová
30.1.2015
1500,- €
7 / 2015
Umelecké vystúpenie Cigánski diabli a Katarína Knechtová
Agentúra Mystik s.r.o., PaedDr. Gabriela Urbanová
Viď zmluva
8 / 2015
17.2.2015
EXCLUSIVE AGENCY EU Miroslav Kochan
Divadelné predstavenie
90% zo vstupného
10.2.2015
9 / 2015
Hudobná produkcia
Jozef Muller
2.2.2015
50,- €
12 / 2015
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zariadenia javiskovej technológie
Miroslav Novák - REZ
Viď zmluva
13 / 2015
25.2.2015
TOGATO s.r.o., čistiareň
Pranie a chemické čistenie obrusov, uterákov a utierok
Viď zmluva
24.2.2015
14 / 2015
Opakované prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Kostolný Miroslav UNIEL
23.2.2015
Viď zmluva
6 / 2015
Helena Bobošíková
Kultúrny program
6.2.2015
10 / 2015
Mária Niková
Spevácke vystúpenie
9.2.2015
100,- €
100,- €
15 / 2015
U2 GROUP s.r.o., Rastislav Ličák
Dodávka čistiacich prostriedkov
Viď zmluva
27.2.2015
17 / 2015
HARVART Mgr. Andrej Agricola
Divadelné predstavenie
Viď zmluva
9.3.2015
16 / 2015
Realizácia hudobnej produkcie
M-TRIO Vladimír Ďurkovič
4.3.2015
350,- €
18 / 2015
Poskytnutie účelovej dotácie
Ministerstvo kultúry SR Marek Maďarič
Viď zmluva
25.3.2015
19 / 2015
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Štefancová
Divadelné predstavenie
80 % z vyzbieraného vstupného
13.3.2015
22 / 2015
Dodatok k nájomnej zmluve
ZUŠ Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
427,69,- € / rok
31.3.2015
21 / 2015
LETart production Iveta Kučerová
Výchovný koncert
80 % z vyzbieraného vstupného
26.3.2015
20 / 2015
Poskytnutie audítorských služieb
APV  AUDIT s.r.o., Ing. Andrea Pápaiová
2.2.2015
830,- € bez DPH
23 / 2015
DAVID Band David Karvay
Hudobná produkcia
25.3.2015
350,- €
27 / 2015
Nájom nebytových priestorov
VEMID s.r.o., Peter Mokoš
8351,10  € / rok
15.4.2015
28 / 2015
Alžbeta Rešková
Hudobná produkcia
27.4.2015
100,- €
29/ 2015
Hudobná produkcia
hudobná skupina IMPRESS
350,- €
27.4.2015
30 / 2015
Divadelné centrum Ing. Veronika Štefancová
Divadelné predstavenie
24.4.2015
31 / 2015
ELMA-umelecká agentúra Eliška Gregoričková
550,- €
6.5.2015
80 % z vyzbieraného vstupného
Umelecké vystúpenie
32 / 2015
Mária Bagová
Tanečné vystúpenie
13.4.2015
34 / 2015
Hudobná produkcia
Andrea Huttová
50,- €
7.5.2015
35 / 2015
Škola zážitkov HARVART Mgr. Andrej Agricola
Divadelné predstavenie
13.5.2015
80 % z vyzbieraného vstupného
80 % z vyzbieraného vstupného
36 / 2015
Prenájom reklamného priestoru
TOMA s.r.o., Ing. Alexander Mallo
500,- €
22.4.2015
41 / 2015
Alexander Szendrei
Hudobná produkcia
3.6.2015
250,- €
42 / 2015
Uverejnenie inzercie
MEDIATEL spol. s r.o.
106,80- €
3. 6. 2015
43 / 2015
PhDr. Stanislav Blahák
Nájom nebytových priestorov
23.6.2015
1671,74 € / rok
45 / 2015
Komentovaná projekcia Svet médií
9.3.2015
80 % z vyzbieraného vstupného
46 / 2015
Hudobná produkcia
Marián Szabo
250,- €
25.5.2015
47 / 2015
LETart production Mgr. Dominika Lettrichová
Výchovné koncerty
15.5.2015
48 / 2015
Hudobná produkcia
Hudobná skupina DUKÁT
250,- €
11. 6. 2015
49 / 2015
Hudobná skupina POHODA
Hudobná produkcia
11.6.2015
300,- €
Škola zážitkov Harvart Mgr. Andrej Agricola
50 / 2015
Hudobná produkcia
Hudobná skupina ROYAL
400,- €
29. 7. 2015
44 / 2015
80 % z vyzbieraného vstupného
51 / 2015
ASTORKA KORZO 90 Mgr. Art. Vladimír Černý
Divadelné predstavenie
5.8.2015
52 / 2015
Divadelné predstavenie
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
550,- €
9.7.2015
55 / 2015
Oliver Filan
Talkshow “Pálenica LIVE”
3.8.2015
550,- €
3500,- €
57 / 2015
Dodatok k zmluve zo dňa 28.10.2014
Beko Cash  s.r.o., Caránková Beata
--
5.8.2015
58 / 2015
Hudobná skupina DUKÁT
Hudobná produkcia
13.8.2015
59 / 2015
Hudobná produkcia
Centrum pre seniorov SLNEČNICA
100,- €
13.8.2015
60 / 2015
Hudobná skupina REALITA
Hudobná produkcia
13.8.2015
200,- €
450,- €
62 / 2015
Spevácka skupina ILUSANKA
Hudobná produkcia
13.8.2015
Hudobná produkcia
Hudobná skupina POHODA
250,- €
13.8.2015
100,- €
61 / 2015
Hudobná produkcia
Centrum pre seniorov JESEŇ
100,- €
13.8.2015
63 / 2015
Hudobná produkcia
Matúš Čák
16.7.2015
80 % z vyzbieraného vstupného
64 / 2015
Jakub Tokoly
Hudobná produkcia
13.4.2015
600,- €
66 / 2015
Marek Švec
Vozenie detí na koňoch
25.5.2015
67 / 2015
Hudobná produkcia
Ján Medo
200,- €
24.6.2015
68 / 2015
Hudobná skupina IMPRESS Boris Šujan
Hudobná produkcia
1.7.2015
350,- €
130,- €
65 / 2015
Hudobná produkcia
Hudobná skupina IMPRESS Slavomíra Klačanská
250,- €
18.5.2015
69 / 2015
Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2011
Matilda Roháčová
1650,45 - €
1.9.2015
70 / 2015
Hudobná produkcia
71 / 2015
Hudobná produkcia
56 / 2015
Beko Cash s.r.o., Caránková Beata
Dodatok k zmluve zo dňa 28.10.2014
5.8.2015
--
72 / 2015
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Krajčík Július
Prenájom nebytových priestorov
25.9.2015
175,- €
73 / 2015
Divadelné predstavenie
Človečina občianske združenie- Stanislav Štepka
4500 - €
25.9.2015
74 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
6.9.2015
75 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
89,33 - €
18.9.2015
76 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
23.9.2015
56,75 - €
28,23 - €
78 / 2015
Hudobná produkcia
79 / 2015
Hromadná licenčná zmluva Topoľčiansky jarmok 1. - 3.10.2015
80 / 2015
Darovacia zmluva
22.9.2015
77 / 2015
Hudobná produkcia
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
EUROPLAC s.r.o., Andrea Bangová
SIEŤ Ing. Marek Čepko
Prenájom nebytových priestorov
7.10.2015
436,- €
81 / 2015
82 / 2015
Licenčná zmluva a zmluva o poskytnutí súvisiacich služieb
83 / 2015
Zmluva o partnerstve
84 / 2015
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Mesto Topoľčany - Mestský úrad
Divadlo ACTORES Rožňava
Ticketware, s.r.o.,
D.V. Koncert s.r.o.,
Hudobné vystúpenie
8.10.2015
700,- €
85 / 2015
8.10.2015
80 % z tržby
86 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
Informačné centrum mladých Ing. Ladislav Kmeť
23.10.2015
234 - €
87 / 2015
Divadelné predstavenie
88 / 2015
Tanečné vystúpenie
89 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
21.9.2015
BD - Production s.r.o.,
Jednota dôchodcov na Slovensku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prenájom nebytových priestorov
26.10.2015
90 / 2015
91 / 2015
92 / 2015
Urbis program a systémová podpora
93 / 2015
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
MADE s.r.o.,
Exclusive agency eu p. Kochan
Peter Káčer
24 / 2015
prenájom nebytových priestorov
Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi v SR
Viď zmluva
1.4.2015
25 / 2015
PRO  FACTOR Lukáš  Kočnar
Dodanie reklamných kino plagátov (dodatok)
15.4.2015
11 / 2015
Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
Igor Rybanský BOZPO  AGENCY
13.2.2015
Viď zmluva
DIVADLO Hotel Mária Boris Kováč
20.10.2015
380 - €
27.10.2015
Prenájom nebytových priestorov
23.10.2015
23.10.2015
95 / 2015
Darovacia zmluva
94 / 2015
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Ing. Marian Sollár
23.10.2015
30 - €
28.10.2015
473,10 - € / rok
--
12.10.2015
97 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
5.11.2015
Gymnázium Topoľčany Mgr. Ľubica Petráková
96 / 2015
divadlo ACTORES Rožňava
28.10.2015
80 % z tržby
provízia z tržby
28.10.2015
Provízia z tržby
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
321,00  - €
99 / 2015
Sprostredkovanie predaja vstupeniek
101 / 2015
100 / 2015
27.10.2015
660,00 - € / rok
102 / 2015
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Miriam Magátová
10.11.2015
provízia z tržby
10.11.2015
98 / 2015
KRISTINA MUSIC s.r.o., Marián Kavulic
10.11.2015
Prenájom nebytových priestorov
625,30 - €
KRISTINA MUSIC s.r.o., Marián Kavulic
Prenájom nebytových priestorov
Gas-petrol Team s.r.o., Ing. Tibor Bercík
Prenájom nebytových priestorov
247,00 - €
103 / 2015
105 / 2015
104 / 2015
107 / 2015
108 / 2015
14.11.2015
106 / 2015
UPTOWN PRODUCTION s.r.o.,  Igor Kováč
11.11.2015
Prenájom nebytových priestorov
486 - €
Gymnázium Topoľčany Erika Alakšová
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
247,00 - €
Gymnázium Topoľčany Václavová Anna
247,00 - €
21.11.2015
110 / 2015
Hromadná licenčná zmluva Vítanie Mikuláša 4.12.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
109 / 2015
Hromadná licenčná zmluva Osamelí 7.11.2015    5.12.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
111 / 2015
VÚB Banka, a.s. Mgr. Jaroslav Daniš
Zmluva o vklade hotovostí
Viď zmluva
13.11.2015
Office & Tour Manager La Gioia - Lýdia Janeková
Zmluva o spolupráci
80 % z tržby
5.11.2015
113 / 2015
Rodičovské združenie pri gymnáziu Bc. Szabová Martina
18.11.2015
112 / 2015
255,60 - €
Prenájom nebytových priestorov
115 / 2015
Cikánek Management s.r.o.,
Záznam Bolsoj Baletu Moskva
Viď zmluva
20.11.2015
117 / 2015
Martin Hríb
20.11.2015
116 / 2015
60,00 - €
Prenájom nebytových priestorov
114 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
Gymnázium Topoľčany Lekešová Dagmar
222,00 - €
20.11.2015
Záznam divadelného predstavenia
Cikánek Management s.r.o.,
20.11.2015
Viď zmluva
1 / 2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
---
5.1.2015
Hromadná licenčná zmluva - Stretnutie osamelých 7.2.,   7.3.,   11.4.2015 
5 / 2015
16.1.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva - Fašiangové slávnosti 17.2.2015
26 / 2015
1.4.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva - Stretnutie osamelých 2.5.,   6.6.,   4.7.2015 
37 / 2015
Hromadná licenčná zmluva Deň detí 31.5.2015
15.5.2015
38 / 2015
21.5.2015
39 / 2015
24.5.2015
40 / 2015
29.5.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Diskoparáda šaša Maroša 31.5.2015
Hromadná licenčná zmluva Berlínska filharmónia 10.5.2015
Hromadná licenčná zmluva PPJ 18. - 19.6.2015
53 / 2015
17.7.2015
54 / 2015
27.7.2015
Hromadná licenčná zmluva Topoľčianske hody 14. - 16.9.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Osamelí 1.8., 5.9., 10.10.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hudobná skupina M-TRIO
Božena Kajanová
Mináriková Zita
Kotlár Jozef
Lenka Barboríková
David Band
Hudobná skupina IMPRESS
Elma - Bratislavská umelecká agentúra
Divadelné predstavenie O Deduškovi Mrázikovi
30.10.2015
10.11.2015
RWE Gas Slovensko s.r.o.,
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
10.11.2015
Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie a zodpovednosti za odchýlku
10.11.2015
3.11.2015
10.11.2015
Hromadná licenčná zmluva Seniorské vianoce 16.12.2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
21.11.2015
119 / 2015
21.11.2015
121 / 2015
Sociálna poisťovňa
Dohoda o používaní el. služieb
25.11.2015
120 / 2015
Dohoda o poskytovaní finančného príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20.11.2015
118 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
150,00 - €
24.11.2015
Topoľčiansky šachový klub
Hromadná licenčná zmluva Silvester 2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
10. 9. 2015
123 / 2015
125 / 2015
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Krajčík Július
Prenájom nebytových priestorov
2.12.2015
124 / 2015
Prenájom nebytových priestorov
Občianske združenie Zbory Peter Vlčko
20.11.2015
122 / 2015
300,00 - €
109,00 - €
Výchovný koncert
LET art production Iveta Kučerová
27.11.2015
80 % zo vstupného
Divadelné predstavenie
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Agricolová
18.11.2015
80 % zo vstupného
300,00 €
viď zmluva
viď zmluva
126 / 2015
Vozenie Mikuláša
Pakšiová Paula
2.12.2015
300,00 - €
127 / 2015
Základná škola - Mgr. Bezáková Mária
Prenájom nebytových priestorov
8.12.2015
215,00 - €
129 / 2015
Matúš Čák
11.12.2015
130 / 2015
Komentovaná projekcia Svet médií
HARVART Mgr. Andrej Agricola
11.12.2015
131 / 2015
Peter Pokrývka
Ohňostrojové práce Silvester 2015
11.12.2015
2975,45 - €
128 / 2015
Vystúpenie s programom “Mikulášsky večer na námestí”
Róbert Kajzer
11.12.2015
80 % zo vstupného
133 / 2015
Topoľčianske aktivity mladých Marko Peter
15.12.2015
132 / 2015
Gymnázium Topoľčany Masná Ida
11.12.2015
Prenájom nebytových priestorov
271,00 - €
Prenájom nebytových priestorov
377,00 - €
135 / 2015
Meluš Peter
136 / 2015
Hudobná produkcia Seniorské vianoce DK 16.12.2015
Tomáš Oslejšek
14.12.2015
137 / 2015
Mgr. Janka Lauková
14.12.2015
138 / 2015
MADE s.r.o.,
21.12.2015
Urbis, program a systémová podpora - mzdy
134 / 2015
Kajzer Róbert
Show Kajzer Meluš 16.12.2015
Show Kajzer Meluš 16.12.2015
Predstavenie Čardášová princezná
Hudobná produkcia Seniorské vianoce Veľké Bedzany 16.12.2015
3.12.2015
3.12.2015
Provízia zo vstupného
Viď zmluva
139 / 2015
Dalibor Gabaj
30.12.2015
Prenájom nebytových priestorov
25,00 € + spotreba energií
13. 10. 2015
33 / 2015
Združenie prevádzkovateľov kín
Všeobecné obchodné podmienky
15.4.2015
--
141 / 2015
Radek Dajčar
142 / 2015
Mário Siládi
22.12.2015
143 / 2015
144 / 2015
Hudobná produkcia
17. 12. 2015
140 / 2015
Daňový úrad Nitra pobočka Topoľčany Bc. Martin Cibula
Dohoda o elektronickom doručovaní
21. 12. 2015
- -
500,00 - €
Hudobná produkcia
600,00 - €
Veronika Danišová
Hudobná produkcia
300,00 - €
22.12.2015
Ján Guniš
Hudobná produkcia
22.12.2015
50,00 - €
145 / 2015
BOZPO AGENCY Igor Rybanský
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi č.129/00/BTS/
76,35 - € bez DPH na mesiac + náklady na dopravu
22.12.2015
146 / 2015
Mesto Topoľčany Ing. Peter Baláž
22.12.2015
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
- -
147 / 2015
148 / 2015
149 / 2015
150 / 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Slovak Telekom a.s.
26. 2. 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Slovak Telekom a.s.
25. 3. 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Slovak Telekom a.s.
25. 3. 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Slovak Telekom a.s.
16. 12. 2015
151 / 2015
Dohoda o odovzdávaní výpisov z účtu prostredníctvom schránky
Všeobecná úverová banka, a. s.
- -
24. 3. 2015