Hromadná licenčná zmluva 26.4.2016 Jazz Fest
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Zmluvy 2016
Číslo zmluvy
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
2 / 2016
12.1.2016
1 / 2016
Slovenský poľovnícky zväz Hudec Patrik
397,00 €
12.1.2016
Prenájom nebytových priestorov
Smer - Sociálna demokracia PaedDr. Pavol Goga
412,00 €
Prenájom nebytových priestorov
5 / 2016
20.1.2016
3 / 2016
30.1.2016
Hromadná licenčná zmluva 8.1.2016 Topoľčiansky ples
Strana TIP Karol Hudeček
Prenájom nebytových priestorov
8 / 2016
21.1.2016
6 / 2016
11.2.2016
Slovenský Poľovnícky Zväz Okresná organizácia Boldiš Stanislav
318,00 €
Prenájom nebytových priestorov
10 / 2016
20.1.2016
9 / 2016
Slovenský Červený kríž Štefan Grach
397,00 €
21.1.2016
Prenájom nebytových priestorov
Peter Luha
Hudobné vystúpenie Nielen divadelný večer  13. 2. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Fašiangová bavenica 7. 2. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
11 / 2016
17. 1. 2016
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
13 / 2016
27.1.2016
Kresťansko demokratické hnutie Ing. Ľubomír Bošanský
12 / 2016
27.1.2016
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Mgr. Zuzana Ličková
Prenájom nebytových priestorov
263,00 €
Prenájom nebytových priestorov
158,60 €
318,00 €
14 / 2016
1. 2. 2016
Divadlo MASKA p. Tušimová
Prenájom nebytových priestorov
84,00 €
15 / 2016
1. 2. 2016
Ing. Pavel Baričák
Prenájom nebytových priestorov
Provízia z predaja
318,00 €
16 / 2016
3. 2. 2016
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzka a frankofónneho sveta. Mgr. Godálová Jarmila
Sprostredkovanie predaja vstupeniek
4 / 2016
30.1.2016
SOZA - Dodatok k licenčnej zmluve 8.1.2016  Mestský ples
7 / 2016
11.2.2016
Hromadná licenčná zmluva Fašiangové slávnosti  9. 2. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
17 / 2016
4. 2. 2016
Človečina - občianske združenie Stanislav Štepka
Divadelné predstavenie Zmiešaná štvorhra 28. 2. 2016  o  16:00 h
1500,00 € + podiel z tržby
18 / 2016
4. 2. 2016
Človečina - občianske združenie Stanislav Štepka
Divadelné predstavenie Zmiešaná štvorhra 28.2.2016 o 19:00 h 29.2.2016  o  16:30h  a  19:30 h
4500,00 € + podiel z tržby
19 / 2016
15. 2. 2016
Hromadná licenčná zmluva Nielen divadelný večer 13. 2. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
21 / 2016
8. 2. 2016
Vinothek Vineria s.r.o., p. Kopinec
300,00 €
22 / 2016
11. 2. 2016
Slovenská národná strana Urbanec Peter
Prenájom nebytových priestorov
415,00 €
Prenájom nebytových priestorov Gurmánsky ples 12. 2. 2016
20 / 2016
3. 2. 2016
Hudobné vystúpenie Pochovávanie basy 9. 2. 2016
25 / 2016
10. 2. 2016
Rómske združenie SPOKOJNOSŤ p. Šesták Jozef
Prenájom nebytových priestorov Rómsky ples 19. 2. 2016
314,00 €
26 / 2016
17. 2. 2016
ZUŠ  Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Prenájom nebytových priestorov Divadelná sála 19. 2. 2016
157,00 €
27 / 2016
17. 2. 2016
KDH Ing. Ľubomír Bošanský
29 / 2016
12. 2. 2016
30 / 2016
12. 2. 2016
Zahrajko s.r.o., Richard Čanaky
Divadelné vystúpenie SPIEVANKOVO
80% zo vstupného
28 / 2016
17. 2. 2016
23 / 2016
4. 2. 2016
Jozef Pavlík
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 6. 2. 2016
24 / 2016
3. 2. 2016
Dodatok č.1 k dohode 18 / 2015 zo dňa 20. 11. 2015
Boris Šujan
Prenájom nebytových priestorov Kinosála 21. 2. 2016
73,00 €
Prenájom nebytových priestorov Divadelná sála 23. 2. 2016
Ing. Pavel Baričák
258,00 €
Hromadná licenčná zmluva Spievankovo 16. 2. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
33 / 2016
Prenájom nebytových priestorov Dom Kultúry, Malé Bedzany 6. 2. 2016
34 / 2016
23. 2. 2016
Exclusive Agency EU s.r.o., Miroslav Kochan
Divadelné predstavenie Len si pospi miláčik
35 / 2016
18. 2. 2016
Margita Gabajová
31 / 2016
4. 1. 2016
Jehovovi Svedkovia v Slovenskej republike Milan Ferjanec
Prenájom nebytových priestorov Dom kultúry, Malé Bedzany
32 / 2016
prenájom nebytových priestorov Dom Kultúry, Malé Bedzany 9. 1. 2016
Prenájom nebytových priestorov Dom kultúry, Malé Bedzany
viď zmluva
viď zmluva
Juraj Gális
Juraj Gális
90% zo vstupného
39 / 2016
40 / 2016
29. 2. 2016
37 / 2016
38 / 2016
36 / 2016
50,00 €
4. 2. 2016
18. 2. 2016
Prenájom nebytových priestorov 26. 2. 2016
Slovenská národná strana Urbanec Peter
208,00 €
199,00 €
28. 2. 2016
SMER sociálna demokracia PaeDr. Pavol Goga
Prenájom nebytových priestorov 29. 2. 2016
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prenájom nebytových priestorov
1230,00 € / rok
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany.
41 / 2016
42 / 2016
1. 3. 2016
Provízia z predaja vstupeniek
2. 3. 2016
BD - Production Miroslav Žilka
Tanečný program
Prenájom nebytových priestorov
25,00 € + energie
Jehovovi Svedkovia v Slovenskej republike Milan Ferjanec
6. 1. 2016
50,00 €
43 / 2016
44 / 2016
9. 3. 2016
Prenájom nebytových priestorov 13. 3. 2016
155,60 €
45 / 2016
29. 1. 2016
Agentúra KALYPSO Luboš Ďurina
1600,00 € / rok
Prenájom nebytových priestorov
SMER sociálna demokracia PaeDr. Pavol Goga
46 / 2016
16. 3. 2016
Poskytnutie dotácie
--
Ministerstvo kultúry SR Marek Maďarič
Občianske združenie CLOSE HARMONY FRIENDS
Vokálny koncert 24.4.2016
8. 3. 2016
80% zo vstupného
47 / 2016
48 / 2016
17. 3. 2016
Prenájom nebytových priestorov
19,72 €
Bernardína Ondrušková
Jehovovi Svedkovia v Slovenskej republike  -  Milan Ferjanec
Prenájom nebytových priestorov 23. 3. 2016
220,00 €
22. 3. 2016
Divadelné predstavenie
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
23. 2. 2016
80% zo vstupného
8. 3. 2016
Výchovný koncert 8.4.2016
Detská a mládežnícka organizácia OLIVER
49 / 2016
50 / 2016
Divadelné predstavenie Írska kliatba
51 / 2016
Božena Kajanová
10,00 € + energie
Prenájom nebytových priestorov M.Bedzany
2. 4. 2016
80% zo vstupného
1. 4. 2016
Sprostredkovanie predaja vstupeniek
L-PEGAS s.r.o., Bc. Ľuboš Ševčík
54 / 2016
1. 2. 2016
Provízia z predaja
Prenájom nebytových priestorov
ZUŠ Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
55 / 2016
12. 4. 2016
173,20 €
Slovenský rybársky zväz Mikuláš Emanuel
58 / 2016
14. 4. 2016
TOP - TEXT Alena Chudobová
57 / 2016
14. 4. 2016
Top Food Service s.r.o., Peter Mrižo
56 / 2016
14. 4. 2016
Prenájom nebytových priestorov
300,00 €
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
80,00 €
236,20 €
52 / 2016
Juraj Tomanov
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých
8. 4. 2016
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
SLOVGRAM Natália Škvareninová
53 / 2016
6. 4. 2016
viď zmluva
Matúš Čák, o.z. Ľubomír Matúš
1. 4. 2016
85% zo vstupného
Topoľčianske aktivity mladých p. Marko Peter
59 / 2016
18. 4. 2016
Sprostredkovanie predaja vstupeniek
0,55 € z ceny vstupenky
62 / 2016
22. 4. 2016
61 / 2016
22. 4. 2016
60 / 2016
22. 4. 2016
Hromadná licenčná zmluva Deň matiek
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Close Harmony Friends
Hromadná licenčná zmluva Osamelí
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
63 / 2016
26. 4. 2016
Základná škola Škultétyho Mgr. Bezáková Mária
Prenájom nebytových priestorov
142,00 €
64 / 2016
2. 5. 2016
Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Mgr. Martin Pavlovič
Prenájom nebytových priestorov
342,00 €
66 / 2016
65 / 2016
67 / 2016
70 / 2016
9. 5. 2016
69 / 2016
68 / 2016
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Július Krajčík
71 / 2016
10. 5. 2016
Základná škola sv. Ladislava Mgr. Art. Dominika Balková
Prenájom nebytových priestorov
109,60 €
Prenájom nebytových priestorov
350,00 €
Hromadná licenčná zmluva Deň detí 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
17. 5. 2016
80% zo vstupného
Škola zážitkov HARVART Mgr. Andrej Agricola
Komentovaná projekcia SVET MÉDIÍ
17. 5. 2016
80% zo vstupného
Škola zážitkov HARVART Mgr. Andrej Agricola
Komentovaná projekcia SVET MÉDIÍ
Miloš Čakloš
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých
Miroslav Fančovič
Spevácke vystúpenie (Milan Drobný)
73 / 2016
74 / 2016
Boris Šujan
Hudobné vystúpenie
76 / 2016
75 / 2016
77 / 2016
80 / 2016
79 / 2016
78 / 2016
Mária Mlyneková
Mária Niková
Emília Halaková
72 / 2016
Hudobné vystúpenie
Hudobné vystúpenie
Hudobné vystúpenie
Mária Vičanová
Prenájom nebytových priestorov
1 020,00 € / rok
29. 4. 2016
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
17. 5. 2016
--
16. 5. 2016
Jozef Ondruška
Prenájom nebytových priestorov
--
81 / 2016
82 / 2016
ZUŠ Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Prenájom nebytových priestorov
273,00 €
19. 5. 2016
20. 5. 2016
84 / 2016
83 / 2016
85 / 2016
86 / 2016
Základná škola Tribečská ul. Mgr. Herodeková Gabriela
Prenájom nebytových priestorov
217,00 €
20. 5. 2016
87 / 2016
Informačné centrum mladých Ing. Ladislav kmeť
Prenájom nebytových priestorov
330,00 €
20. 5. 2016
CREA - EDU Martin Hríb
Prenájom nebytových priestorov
71,00 €
23. 5. 2016
89 / 2016
VAŠA Slovensko s.r.o., Tomáš Horský
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov
viď zmluva
30. 5. 2016
88 / 2016
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
Prenájom nebytových priestorov
150,00 €
19. 5. 2016
92 / 2016
91 / 2016
93 / 2016
94 / 2016
95 / 2016
Slovensko proti drogám o.z. Mgr. Miriama Kalamárová
Zmluva o spolupráci Richard Müller To najlepšie Tour 2016
Provízia zo vstupného
31. 5. 2016
ALFACOM s.r.o., Ing. Stanislav Mojžiš
Prenájom nebytových priestorov
8 000,00 €
31. 5. 2016
90 / 2016
UniCredit Bank Ing. Jiří Kunert,   Paolo Iannone
Nájomná zmluva
31. 5. 2016
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Ing. Peter Žembera
Prenájom nebytových priestorov
1 661,40 €
31. 5. 2016
98 / 2016
97 / 2016
10,00 € + energie
96 / 2016
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Štefancová
Divadelné predstavenie
80 % zo vstupného
27. 5. 2016
Anna Gabajová
Prenájom nebytových priestorov
6. 6. 2016
Hromadná licenčná zmluva Petro - Pavlovský jarmok
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Agricolová
Divadelné predstavenie
9. 6. 2016
80 % zo vstupného
102 / 2016
101 / 2016
103 / 2016
104 / 2016
105 / 2016
108 / 2016
107 / 2016
106 / 2016
100 / 2016
99 / 2016
111 / 2016
112 / 2016
113 / 2016
117 / 2016
115 / 2016
114 / 2016
Slovenská komora zubných lekárov MUDr. Július Ladický
9. 6. 2016
109 / 2016
110 / 2016
Prenájom nebytových priestorov
1 521,20 €
116 / 2016
Stražanovo bábkové divadlo Lýdia Stražanová
Divadelné predstavenie
350,00 €
18. 5. 2016
16. 5. 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Family day a Deň zdravia
23. 4. 2016
Divadielko z klobúka Dagmar Rostandt
Divadelné predstavenie
296,00 €
Marek Švec
28. 5. 2016
Kultúrny program
130,00 €
9. 6. 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
viď zmluva
121 / 2016
119 / 2016
Anna Gabajová
21. 6. 2016
Prenájom nebytových priestorov
10,00 € + energie
120 / 2016
118 / 2016
122 / 2016
PRO-FACTOR Lukáš Kočnár
Dodatok č. 1 k zmluve č. 112 / 30. 1. 2007
23. 6. 2016
Vladimír Rendek
Prenájom nebytových priestorov
13. 6. 2016
527,00 €
Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek
Vladimír Rendek
18. 5. 2016
0,60 € z každej predanej vstupenky
WAYOUT s.r.o., Bc. Klára Pražencová
Hudobná produkcia
480,00 €
29. 6. 2016
123 / 2016
Základná škola sv. Ladislava Mgr. art. Dominika Balková
21. 6. 2016
Prenájom nebytových priestorov
141,20 €
127 / 2016
125 / 2016
23. 6. 2016
Prenájom nebytových priestorov
126 / 2016
124 / 2016
128 / 2016
Štefan Povinec
Prenájom nebytových priestorov
21. 6. 2016
279,20 €
12. 6. 2016
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO TOPOĽČANY,   Ing. Pavol Ondruš
Margita Šujanová
Rodičovské združenie pri ZUŠ Ladislava Mokrého PaedDr. Martina Mazáňová, Phd
Prenájom nebytových priestorov
154,00 €
Topoľčianske aktivity mladých p. Marko Peter
477,00 €
Hudobná produkcia
131 / 2016
129 / 2016
30. 6. 2016
130 / 2016
30. 6. 2016
Alica Káčerová
1 352,40 € / rok
2 660,40 € / rok
9 325,22 € / rok
30. 6. 2016
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2/2007 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group s. r.o. Ing. Pavol Hlista
G&H Group s. r.o. Ing. Pavol Hlista
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 32/2011o nájme a podnájme nebytových priestorov
132 / 2016
30. 6. 2016
--
Mária Vičanová
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 79/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí dotácie
Nitriansky samosprávny kraj doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
300,00 €
7. 7. 2016
Hudobné vystúpenie (Vatra zvrchovanosti)
Jana Tomanovová
17. 7. 2016
137 / 2016
133 / 2016
134 / 2016
135 / 2016
136 / 2016
Slavomíra Klačanská
Hudobné vystúpenie Hody,  V. Bedzany 22.5.2016
Hudobné vystúpenie Osamelí 2.7.2016
Hromadná licenčná zmluva Hody 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Osamelí august, september, október 2016
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SLOVGRAM
Verejné podujatie Family day 2016
Radoslav Bujna
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianske hody 2016
138 / 2016
139 / 2016
Prenájom nebytových priestorov
Autoškola Chrenko
Rockom krokom Čarovné ostrohy o.z.
Tanečno - umelecké vystúpenie
31. 7. 2016
140 / 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s. Lenka Košičiarová
21,60 € / mesiac
11. 7. 2016
38,50 € / rok 2016
1 020,00 € / rok
30. 6. 2016
3. 8. 2016
3. 8. 2016
viď zmluva
viď zmluva
141 / 2016
142 / 2016
143 / 2016
Prenájom nebytových priestorov
Mária Lehocká
25,00 € + energie
9. 8. 2016
145 / 2016
Ján Lau
146 / 2016
Michal Kovalčík
147 / 2016
148 / 2016
149 / 2016
Lucia Černeková
144 / 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Marek Mečiar
150 / 2016
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých
Tomáš Oslejšek
Človečina, občianske združenie
Divadelné predstavenie RND Lás-ka-nie II 21. a 22. 10. 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Hudobné vystúpenie XXII. roč. Topoľčianskych hodov 2016
Luboš Ďurech
Peter Nagy
Miroslav Nemeček
7. 7. 2016
2 200,00 €
25. 7. 2016
4 500,00 € + tržba zo vstupného
151 / 2016
Uni Credit Bank
Dodatok č.1 k zmluve č. 40 / 2016 o nájme nebytových priestorov
1. 9. 2016
1 290,00 € / mesiac