Prenájom nebytových priestorov
Zmluvy 2017
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, p. Milan Ferjanec
Prenájom nebytových priestorov
1 / 2017
25,00 € / deň
2. 1. 2017
2 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Marta Červená
10,00 €
7. 1. 2017
3 / 2017
4 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
397,00 €
9. 1. 2017
Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bebrava p.Hudec Patrik
5 / 2017
6 / 2017
7 / 2017
8 / 2017
Slovenský Červený kríž  p.Štefan Grach
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
316,00 €
437,00 €
18. 1. 2017
KDH  -  Ing. Andrej Čopík
19. 1. 2017
9 / 2017
10 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
397,00 €
26. 1. 2017
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia p. Stanislav Gašpar
Hromadná licenčná zmluva Mestský reprezentačný ples 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
12. 1. 2017
Človečina, občianske združenie Stanislav Štepka
Divadelné predstavenie
16. 1. 2017
4 500,00 €
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých 4.2.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
27. 1. 2017
11 / 2017
12 / 2017
13 / 2017
14 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
397,00 €
31. 1. 2017
SMER – sociálna demokracia PaedDr. Pavol Goga      
15 / 2017
16 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
TOP FOODS TO s.r.o., Milan Moricz
2 530,52 € / rok
397,00 €
31. 1. 2017
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta Mgr. Godálová Jarmila
1. 2. 2017
17 / 2017
18 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Emma production, s.r.o. Vangelis Zingopis
160,00 €
316,00 €
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Mgr. Zuzana Ličková, riaditeľka
9. 2. 2017
8. 2. 2017
Hromadná licenčná zmluva Valentínska oldies zábava 17.2.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Ples červeného kríža 20.1.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
19. 1. 2017
15. 2. 2017
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých 4.2.2017
Boris Šujan
3. 2. 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s. Košičiarová Lenka
31. 1. 2017
--
20 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
234,30 €
14. 2. 2017
21 / 2017
max.1 920,00 € / rok
31. 1. 2017
19 / 2017
HladoHlas Group, s.r.o., Ing. Pavel Baričák
Agrocech s.r.o.,   Michal Mitura
Zmluva o spoluorganizovaní tanečnej zábavy
9. 2. 2017
50 % zo vstupného
BS-B, s.r.o. Katarína BLAHÁKOVÁ
Zmluva o poskytovaní strážnej služby a zabezpečení ochrany kultúrnych podujatí
23 / 2017
24 / 2017
25 / 2017
22 / 2017
BOZPO AGENCY s.r.o. Michal Rybanský
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce
76,35 € bez DPH za mesiac + náklady na dopravu
23. 1. 2017
BOZPO AGENCY s.r.o. Michal Rybanský
Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
10,00 € bez DPH za mesiac
23. 1. 2017
BOZPO AGENCY Igor Rybanský
Dohoda o ukončení zmluvy
--
--
23. 1. 2017
23. 1. 2017
BOZPO AGENCY Igor Rybanský
Dohoda o ukončení zmluvy
29 / 2017
28 / 2017
Slovenská národná strana p. Urbanec Peter
22. 2. 2017
27. 2. 2017
26 / 2017
27 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
397,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku p. Milan Páleník
305,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,   Ing. Jana Raffajová
Divadelné predstavenie
1 700,00 €
1. 3. 2017
32 / 2017
31 / 2017
1. 3. 2017
3. 3. 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
1 250,00 €
25,00 €
30 / 2017
UPTOWN PRODUCTION, s.r.o. V zastúpení: p. Igor Kováč, konateľ
Renáta Medová
28. 2. 2017
Literárny klub.sk - občianske združenie František Malík
Kultúrne podujatie “Čau o piatej”
150,00 €
35 / 2017
34 / 2017
17. 3. 2017
33 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Eva Priecelová
25,00 €
37 / 2017
36 / 2017
38 / 2017
39 / 2017
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o. Juraj Freivald
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 206 / 2016
6. 2. 2017
- -
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Július Krajčík
Prenájom nebytových priestorov
166,00 €
14. 3. 2017
210,00 €
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
8. 2. 2017
Prenájom nebytových priestorov
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia p. Ferjanec
Prenájom nebytových priestorov
400,00 €
16. 3. 2017
Mestské divadlo ACTORES Rožňava Mgr. art. Tatiana Masníková
Divadelné predstavenie
80 % z tržby
28. 3. 2017
Juraj Tomanov
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých 1.4.2017
43 / 2017
29. 3. 2017
40 / 2017
41 / 2017
42 / 2017
Kumšt Production DVA, s.r.o.,
Divadelné predstavenie Rodinný prievan 3.4.2017
29. 3. 2017
80 % z tržby
Eva Važanová
Umiestnenie reklamných tabúľ
14. 3. 2017
1 000,00 € / rok
Lukáš Kočnar
Príloha č.1 k zmluve č.112 z 30.1.2007 (výroba plagátov)
1. 3. 2017
TP Productions s.r.o.- Thomas Jan Benjamin Puskailer
Dohoda o ukončení zmluvy o spoluorganizovaní výchovného koncertu
6. 3. 2017
- -
46 / 2017
44 / 2017
45 / 2017
47 / 2017
Viktor Denko
Prenájom nebytových priestorov
7. 4. 2017
15,00 €
Peter Mrižo
Prenájom nebytových priestorov
7. 4. 2017
250,00 €
Matilda Roháčová D.K.R.
Zmluva o organizovaní tanečnej súťaže TOP DANCING 2017
7. 4. 2017
2 560,00 €
48 / 2017
Hudobné vystúpenie Umenie pod radnicou 22.4.2017
Graeme Mark Donaldson
12. 4. 2017
49 / 2017
Slovenský rybársky zväz Mikuláš Emanuel
20. 4. 2017
Prenájom nebytových priestorov
437,20 €
50 / 2017
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých 6.5.2017 - 1.7.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
25. 4. 2017
- -
Hromadná licenčná zmluva Top jazz fest 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Detská fašiangová bavenica 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
25. 4. 2017
25. 4. 2017
- -
- -
- -
- -
- -
- -
51 / 2017
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Krajčík Július
25. 4. 2017
530,00 €
52 / 2017
Renáta Verešová
Stavanie mája, 28.4.2017
25. 4. 2017
53 / 2017
4. 5. 2017
54 / 2017
4. 5. 2017
55 / 2017
Hromadná licenčná zmluva Deň matiek 14.5.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
4. 5. 2017
56 / 2017
Ing. Milan Oravec CsC.
 Hudobné vystúpenie, Deň matiek
4. 5. 2017
- -
Exclusive agency EU s.r.o.,
Divadelné predstavenie Herečky
90 % zo vstupného
Barbora Štefkovičová
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých
5. 5. 2017
57 / 2017
Roman Godál
Prenájom nebytových priestorov
25,00 ,- €
58 / 2017
59 / 2017
60 / 2017
10. 5. 2017
10. 5. 2017
10. 5. 2017
Škola zážitkov HARVART
Zmluva o uskutočnení komentovanej projekcie
Prenájom nebytových priestorov
80 % zo vstupného
Milan Tarina - Špecial art
Zmluva o spoluorganizovaní vzdelávacieho programu
80 % zo vstupného
Jaroslav Ladický
50,00 ,- €
61 / 2017
16. 5. 2017
Prenájom nebytových priestorov
Rodičovské združenie pri ZŠ sv. Ladislava,  Ing. Martin Václav
144,90 ,- €
64 / 2017
65 / 2017
62 / 2017
63 / 2017
Štefan Ičo
Topoľčiansky deň detí 2.6.2017 Bubnová show
24. 5. 2017
Pavol Štefkovič
Hodové slávnosti Veľké Bedzany 21. 5. 2017
19. 5. 2017
67 / 2017
68 / 2017
69 / 2017
72 / 2017
70 / 2017
71 / 2017
66 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Erika Mináriková
25,00 ,- €
25. 5. 2017
REN-INVEST s.r.o., Ing. ALexander Mallo
Zmluva o dielo
9. 5. 2017
35 407,26 ,- €
25. 5. 2017
Prenájom nebytových priestorov
Slovenská Sporiteľňa a.s.
7 600,00 ,- €
Prenájom nebytových priestorov
Základná škola, ul. Tribečská Mgr. Herodeková Gabriela
24. 5. 2017
50,00 ,- €
25. 5. 2017
Prenájom nebytových priestorov
SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ Tribečská Mgr. Martina Szabová
200,00 ,- €
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Prenájom nebytových priestorov
25. 5. 2017
160,00 ,- €
25. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR Marek Maďarič
1 ,- € / kultúrny poukaz
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 201710645
Disig a.s.
29. 5. 2017
- -
73 / 2017
29. 5. 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
viď zmluva
75 / 2017
74 / 2017
76 / 2017
77 / 2017
Zmluva o spoluorganizovaní výchovného koncertu
Emma Production s.r.o., Vangelis Zingopis
80 % zo vstupného
31. 5. 2017
18. 5. 2017
31. 5. 2017
400 ,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
460 ,- €
Informačné centrum mladých Ing. Ladislav Kmeť
Hromadná licenčná zmluva Topoľčiansky Deň detí 2.6.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
78 / 2017
79 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Emília Kuková
35,00 ,- €
7. 6. 2017
1. 6. 2017
- -
80 / 2017
81 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
TOCARD spol. s r.o., Jozef Jelínek
4 079,68,- € / sezóna 20017 (122 dní)
31. 5. 2017
Slovenská komora zubných lekárov MUDr. Július Ladický
8. 6. 2017
2 199,00 ,- €
Vladimír Janček
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých 3.6.2017
2. 6. 2017
82 / 2017
Hudobná produkcia Petro-Pavlovský jarmok
Mária Bujková
14. 6. 2017
83 / 2017
Beseda o knihách s autorkou Marcelou Laiferovou
Marcela Laiferová
16. 6. 2017
84 / 2017
85 / 2017
86 / 2017
 87 / 2017
88 / 2017
Stavebné bytové družstvo Topoľčany Ing. Pavol Ondruš
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
468,00 ,- €
20. 6. 2017
20. 6. 2017
200,00 ,- €
Základná škola, ul.Tribečská Mgr. Herodeková Gabriela
89 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
299,00 ,- €
22. 6. 2017
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Mgr. Zuzana Ličková
Hromadná licenčná zmluva Petro-Pavlovský jarmok 15.6.2017 - 16.6. 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
14. 6. 2017
- -
90 / 2017
91 / 2017
92 / 2017
92 / 2017
Hudobná produkcia Topoľčianske hody 13.8.2017
Vystúpenie s koňmi, Family day a X. Topoľčiansky deň zdravia 30.6.2017
Marek Švec
Pavol Valach
28. 6. 2017
28. 6. 2017
Hudobná skupina LOJZO Tomáš Fabor
Hudobné vystúpenie
29. 6. 2017
1 600,00 ,- €
9 325,22 ,- € / rok
Alica Káčerová
Prenájom nebytových priestorov Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.2 / 2004
29. 6. 2017
Hromadná licenčná zmluva Family day, Deň zdravia 30.6.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
29. 6. 2017
- -
Jana Tomanovová
Hudobná produkcia Vatra zvrchovanosti 16.7.2017
93 / 2017
94 / 2017
95 / 2017
11. 7. 2017
96 / 2017
97 / 2017
30. 6. 2017
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
Mestské služby Topoľčany s.r.o., Ing. Peter Žembera
- -
Mestské služby Topoľčany s.r.o., Ing. Peter Žembera
Prenájom nebytových priestorov
30. 6. 2017
3 069,28 ,- € / rok
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Lukáš Kočnar  -  PRO-FACTOR
29. 6. 2017
3 000,00 ,- €
Dohoda o ukončení zmluvy o vyvesení reklamných plagátov
Lukáš Kočnar  -  PRO-FACTOR
29. 6. 2017
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých od 5.8.2017 do 7.10.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
98 / 2017
99 / 2017
28. 7. 2017
28. 7. 2017
SLOVGRAM Natália Škvareninová
Zmluva o vysporiadaní práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
38,50 ,- € / rok
- -
100 / 2017
101 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
BOŽO s.r.o.,  Martin Božik
1 200,00 ,- € / rok
31. 7. 2017
102 / 2017
103 / 2017
104 / 2017
105 / 2017
106 / 2017
Ondruška Jozef
Prenájom nebytových priestorov
8. 8. 2017
10,00 ,- €
9. 8. 2017
Slovenský ľudový umelecký kolektív Doc. Mgr. Juraj Hamar, Csc.
Zmluva o umeleckom vystúpení
3 000,00 ,- €
Vladimír Gašparík
Hudobná produkcia Topoľčianske hody 12.8.2017
9. 8. 2017
Boris Šujan
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 5.8.2017
4. 8. 2017
ZERO PRODUCTION s.r.o., Tomáš Dohňanský
Hudobná produkcia, skupina HEX Topoľčianske hody 11.8.2017
9. 8. 2017
5 000,00 ,- €
2 500,00 ,- €
Hudobná produkcia, skupina VIDIEK Topoľčianske hody 13.8.2017
9. 8. 2017
Ondrej Tomčala
107 / 2017
108 / 2017
Divadlo KOMÉDIE Mgr. Svetozár Sprušanský
Divadelné predstavenie
30. 8. 2017
30. 8. 2017
80 % z tržby
Tomáš Oslejšek
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 2.9.2017
Hromadná licenčná zmluva XXIII. ročník Topoľčianskych hodov 11. - 13 .8. 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
24. 7. 2017
109 / 2017
110 / 2017
111 / 2017
112 / 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Slovak Telekom a.s.
18. 8. 2017
Slovak Telekom a.s.
18. 8. 2017
Slovak Telekom a.s.
18. 8. 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena paušálu)
113 / 2017
6. 9. 2017
Divadelné predstavenie
Ing. Bagová Mária MB
250,00 ,- €
114 / 2017
Dalibor Gabaj
35,00 ,- €
7. 9. 2017
Prenájom nebytových priestorov
115 / 2017
116 / 2017
117 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
Jednota dôchodcov na Slovensku Alžbeta Fabríciová
150,00 ,- €
8. 9. 2017
7. 9. 2017
8. 9. 2017
420,00 ,- €
Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa Topoľčany Ladislav Bartakovič
500,00 ,- €
118 / 2017
119 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Eduard Kotlár E  AGENCY
800,00 ,- €
14. 9. 2017
153,00 ,- €
Tribečské osvetové stredisko Mgr. Krajčík Július
14. 9. 2017
120 / 2017
LETart production Mgr. Danka Dankaninová
Výchovné koncerty
19. 9. 2017
80 % z tržby
121 /2017
122 / 2017
123 / 2017
124 / 2017
125 / 2017
126 / 2017
127 / 2017
Milan Štefkovič
František Lekeš
Hudobné vystúpenie Veľký Topoľčiansky jarmok 5.10.2017
Hudobné vystúpenie Veľký Topoľčiansky jarmok 6.10.2017
Miroslav Domin
Hudobné vystúpenie Vyhodnotenie Topoľčianskeho textobrania
Daniela Švarcová
5. 10. 2017
Prenájom nebytových priestorov
50,00 ,- €
128 / 2017
129 / 2017
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Agricolová
Divadelné predstavenie
80 % zo vstupného
10. 10. 2017
130 / 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s., Silvia Haburaj
10. 10. 2017
15,00 ,- € / mesiac
131 /2017
LETart production Mgr. Danka Dankaninová
Výchovný koncert
10. 10. 2017
80 % zo vstupného
4. 10. 2017
4. 10. 2017
4. 10. 2017
132 / 2017
133 /2017
134 / 2017
135 / 2017
Peter Zigo
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 14.10.2017
12. 10. 2017
Dalibor Gabaj
Prenájom nebytových priestorov
12. 10. 2017
15,00 ,- €
430,00 ,- €
Lívia Molnárová
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
9. 10. 2017
10. 10. 2017
490,00 ,- €
PaedDr. Geršiová Janka
136 / 2017
13. 10. 2017
80 % zo vstupného
Agentúra LIFE s.r.o., Andrea Votrubcová
Divadelné predstavenie
137 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Martin Bitarovský
19. 10. 2017
35,00 ,- €
A - 3DOM SK s.r.o., Andrej Sijka
Prenájom priestoru na umiestnenie reklamného banneru
24. 10. 2017
870 ,- € / rok
138 / 2017
139 / 2017
140 / 2017
100,00 ,- €
23. 10. 2017
Prenájom nebytových priestorov
LP Studio s.r.o., Peter Preložník
23. 10. 2017
Divadelné predstavenie
LP Studio s.r.o., Peter Preložník
70 % zo vstupného
141 / 2017
142 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Marianna Masaryková
25. 10. 2017
24. 10. 2017
450,00 ,- €
OZ SPIRA PaedDR. Martina Mazáňová, PhD.
100,00 ,- €
Divadelné predstavenie Meno
AEON (freedom of invention) o.z.
20. 10. 2017
3 450,00 ,- €
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých 4.11 - 2.12.2017
27. 10. 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Veľký Topoľčiansky jarmok 5.10. - 7.10.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
25. 9. 2017
Phantasia o.z. Mgr. Silvia Žovincová
Divadelné predstavenie
31. 10. 2017
400,00 ,- €
143 / 2017
Margita Šujanová
2. 11. 2017
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých 4.11.2017
144 / 2017
145 / 2017
Janka Švecová
Lampiónový sprievod sv. Martina 11. 11. 2017
130,00 ,- €
8. 11. 2017
21. 8. 2017
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve XXIII. ročník Topoľčianskych hodov 11. - 13 .8. 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
146 / 2017
147 / 2017
148 / 2017
Hyza a.s., Ing. Jiří Šavrda Mgr. Daniela Čaplovičová
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
550,00 ,- €
10. 11. 2017
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
505,00 ,- €
18. 10. 2017
460,00 ,- €
Slavomíra Klačanská
Slavomíra Klačanská
9. 11. 2017
430,00 ,- €
9. 11. 2017
149 / 2017
150 / 2017
151 / 2017
13. 11. 2017
Dolnopovažské združenie - talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, o.z.
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní podujatia Muzikál Cyrano z predmestia 14.11.2017
70 % z tržby
14. 11. 2017
Divadelné centrum Martin Mgr. Simona Valková
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
80 % z tržby
152 / 2017
153 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Topoľčany, Mgr. Martina Szabová
15. 11. 2017
340,00 ,- €
15. 11. 2017
Molčanová Mária
500,00 ,- €
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany Mgr. Zuzana Ličková
16. 11. 2017
200,00 ,- €
154 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
Juraj Gális
45,00 ,- €
22. 11. 2017
155 / 2017
156 / 2017
157 / 2017
158 / 2017
159 / 2017
160 / 2017
161 / 2017
162 / 2017
TJ Slovan Veľké Bedzany Jozef Šupa
Prenájom nebytových priestorov
24. 11. 2017
110,00 ,- €
23. 11. 2017
640,00 ,- €
Rastislav Dvorák - Teatro Moliére
Prenájom nebytových priestorov
600,00 ,- €
24. 11. 2017
Zmluva o spoluorganizovaní výchovného koncertu
Live Productions s.r.o., Thomas Jan Benjamin Puskailer
163 / 2017
27. 11. 2017
Peter Pokryvka - P.P.
Zmluva o dielo Ohňostroj 31.12.2017
3 798,00 ,- €
164 / 2017
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 2.12.2017
Ján Minársky
1. 12. 2017
165 / 2017
166 / 2017
Juraj Gális
Prenájom nebytových priestorov
45,00 ,- €
4. 12. 2017
4. 12. 2017
3 943,56 ,- €
PEMAT Slovakia, s.r.o., Peter Pakši
Zmluva o dielo - Výmena brány
167 / 2017
168 / 2017
169 / 2017
CRESS Slovakia, s.r.o., Dušan Brezina
Nájomná zmluva Prenájom reklamnej tabule
950,00 ,- € / rok
30. 11. 2017
Topoľčiansky šachový klub Alexander Riabov
Prenájom nebytových priestorov
5. 12. 2017
200,00 ,- €
170 / 2017
7. 12. 2017
Peter Jurčo DREVOTEC
Zmluva o dielo Zhotovenie plastových dverí a okien
11 895,83 ,- €
171 / 2017
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
11. 12. 2017
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany Mgr. Zuzana Ličková
150,00 ,- €
172 / 2017
173 / 2017
Základná škola, Škultétyho ul. Mgr. Bezáková Mária
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
355,00 ,- €
12. 12. 2017
Topoľčianske aktivity mladých Peter Marko
500,00 ,- €
14. 12. 2017
Hromadná licenčná zmluva Vítanie sv. Mikuláša 5.12.2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Seniorske vianoce 12.12.2017
Hromadná licenčná zmluva Detská silvestrovská diskotéka 31.12.2017
Hromadná licenčná zmluva Silvester 2017   31.12.2017
15. 12. 2017
15. 12. 2017
11. 12. 2017
4. 12. 2017
--
--
--
--
174 / 2017
175 / 2017
176 / 2017
177 / 2017
600,00 ,- €
Prenájom nebytových priestorov
Občianske združenie Bojňanské kvarteto Vladimír Blaško
15. 12. 2017
Hudobná produkcia Vianočná čaša vína 15.12.2017
Alexander Szendrei
14. 12. 2017
PhDr. Katarína Vacvalová
Hudobná produkcia Seniorské vianoce 12.12.2017
11. 12. 2017
Škola zážitkov HARVART Mgr. Andrej Agricola
Divadelné predstavenie
18. 12. 2017
80% zo vstupného
David Karvay
Hudobné vystúpenie Vianoce 2017
18. 12. 2017
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,  Ing. Jana Raffajová
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
1 700,00 ,- €
11. 12. 2017
178 / 2017
Prenájom nebytových priestorov
22. 12. 2017
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Milan Ferjanec
25,00 ,- € / 2,5 hod.
179 / 2017
180 / 2017
181 /2017
22. 12. 2017
22. 12. 2017
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Energie 2, a.s. Mgr. Dávid Vlnka
viď zmluva
viď zmluva
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Energie 2, a.s. Mgr. Dávid Vlnka
182 / 2017
Daniel Žák
Prenájom nebytových priestorov
27. 12. 2017
25,00 ,- €
Anton Kopinec
Hudobné vystúpenie Primátorské adventné občerstvenie dňa 15.12.2017 a Fanfárové koncerty v dňoch 17,. 24,. a 25. 12. 2017
14. 12. 2017
183 / 2017
184 / 2017
Róbert Kajzer
Zábavný program Show Roba Kajzera Silvester 2017
Ján Siládi
Hudobná produkcia Silvester 2017
28. 12. 2017
28. 12. 2017
185 / 2017
186 / 2017
ČLOVEČINA, občianske združenie Stanislav Štepka
ČLOVEČINA, občianske združenie Stanislav Štepka
Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Besame Mucho
Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Besame Mucho
4 500,- €
1 500,- €
28. 12. 2017
28. 12. 2017
187 / 2017
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Hromadná licenčná zmluva Divadelné predstavenie Škola základ života 12.12.2017
29. 12. 2017
--
188 / 2017
21. 12. 2017
Kolektívna zmluva
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
--