Zmluvy 2019
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Príloha
Názov zmluvy
Partner
Celková suma
Dátum zverejnenia
IČO: 00 500 879
Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
Dátum uzavretia
Dátum účinnosti
1 / 2019
2 / 2019
3 / 2019
4 / 2019
09.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
80 % zo vstupného
Divadlo KOMÉDIE Silvánska 29, 841 04  Bratislava  IČO: 36067164
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Hromadná licenčná zmluva Stretnutíie osamelých od 2.2.2019 do 13.4.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
viď zmluva
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Slovenský poľovnícky zväz Ul. Slobody 511/25, 955 01 Topoľčany.  IČO: 00 418 692  
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
700,00 €
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Náboženská spoločnosť Jehovovi Svedkovia v SR Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 34.  IČO: 30845696
09.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
25,00 €
5 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bebrava Ul. Piešťanská 346, 955 01 Nemčice.  IČO: 101 781 44 148
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019
700,00 €
6 / 2019
Divadlo Materinky, občianske združenie M. R. Štefánika 66/12, 927 01 Šaľa.   IČO: 50650289
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
75 % zo vstupného
23.01.2019
23.01.2019
24.01.2019
7 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Územný spolok Slovenského Červeného  kríža v Topoľčanoch Ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01  Topoľčany.   IČO: 00 416 011
23.01.2019
24.01.2019
25.01.2019
500,00 €
8 / 2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Stretnutie osamelých 2.2.2019  notifikácia
Božena Pilátova
30.01.2019
9 / 2019
KARO Slovakia s.r.o Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky.  IČO: 45 315 612
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
29.01.2019
31.01.2019
01.02.2019
viď zmluva
10 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Martin Andraško
130,00 €
31.01.2019
06.02.2019
07.02.2019
11 / 2019
12 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Veronika Jankaničová
15,00 €
07.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
KDH Ul. Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany.  IČO: 00 586 846
500,00 €
06.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
13 / 2019
14 / 2019
15 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
SMER – sociálna demokracia Ul. Súmračná 25, 821 02 Bratislava.  IČO: 31 801 242
500,00 €
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
Zmluva o spoluorganizovaní koncertu
Hlasy, s.r.o. Kremnická 2009/26, 851 01 Bratislava - Petržalka IČO: 48 272 451
80 % zo vstupného
16 / 2019
17 / 2019
46,50 € / MWh
12.02.2019
13.02.2019
01.03.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava IČO:  46 113 177
18 / 2019
500,00 €
14.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
Erik Žilinčík
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
500,00 €
12.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta, ul. Pribinova 14, 955 01 Topoľčany.  IČO: 42 042 569
19 / 2019
TJ Slovan Veľké Bedzany Orechová 4, 955 01 Veľké Bedzany.  IČO:36108766
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
15,00 €
14.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
Hromadná licenčná zmluva Detská fašiangová bavenica 3.3.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
08.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
viď zmluva
20 / 2019
21 / 2019
Zdena Kopernická Východná 321/2, 958 03 Malé Uherce   IČO: 35 253 053
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
600,00 €
18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
22 / 2019
23 / 2019
24 / 2019
25 / 2019
Zdenko Mazanek
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
15,00 €
25.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
199,00 €
22.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
1 300,00 €
27.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
Tribečské osvetové stredisko Ul. Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany.  IČO: 36 102 598
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava.  IČO: 35 751 452
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
26 / 2019
27 / 2019
28 / 2019
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
50,00 €
01.03.2019
01.03.2019
02.03.2019
0,00 €
01.03.2019
01.03.2019
02.03.2019
400,00 €
28.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
Jednota dôchodcov na Slovensku Bernoláková 1651, 955 01 Topoľčany.  IČO: 008970190413
Zmluva o spolupráci 
Michal Comp, s.r.o. Jaselská 469/6, 955 01 Topoľčany.  IČO: 52146154
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie
29 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zuzana Kotlárová
400,00 €
07.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
30 / 2019
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
StArt občianske združenie Akademická 952/4, 949 01 Nitra IČO: 51549069
13.03.2019
15.03.2019
16.03.2019
80% zo vstupného
Zmluva  o uskutočnení divadelného  predstavenia
Divadelné centrum A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin.  IČO: 4238 7442
75 % zo vstupného
13.02.2019
15.03.2019
16.03.2019
Hromadná licenčná zmluva Koncert skupiny Fragile 6.3.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
05.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
viď zmluva
31 / 2019
32 / 2019
33 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany.  IČO: 378 647 42
200,00 €
20.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
34 / 2019
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
Art Agency ESKO, s.r.o., Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava.  IČO: 31337376
1 500,00 €
12.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
Hromadná licenčná zmluva Den učiteľov 28.3.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
27.03.2019
20.03.2019
28.03.2019
viď zmluva
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
Radosť až na kosť- záujmové združenie, Zbehy 823,  951 42 Zbehy.  IČO: 42426251          
2 412,90 €
08.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
35 / 2019
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52  Bratislava 34 IČO: 30 845 696  
500,00 €
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
61 / 2019
Servisná zmluva
G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01  Pezinok IČO: 35868929
Viď zmluva
28.03.2019
31.03.2019
01.04.2019
36 / 2019
37 / 2019
38 / 2019
39 / 2019
40 / 2019
41 / 2019
42 / 2019
43 / 2019
44 / 2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 139/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
BOMAR s.r.o.,  Velušovce 104, 955 01 Velušovce. IČO: 36 554 090
1 282,26 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 1 246,05 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
1 059,00 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 9 908,31 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
3 187,27 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 1 735,69 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 18 389,80 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
2 751,56 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
726,80 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 140/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
BOMAR s.r.o.,  Velušovce 104, 955 01 Velušovce. IČO: 36 554 090
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 139/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ing. Imrich Chrenko – Súkromná autoškola POUČ 956 08 Čermany 180.  IČO : 33 679 207  
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 203/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Irfan Aliu ALBAT Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany.   IČO: 31 449 913
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 97/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1 IČO: 44 818 378
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 43/2015 o nájme a podnájme nebytových priestorov
PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI Slov. partizánov 1848/22, 955 01 Topoľčany.  IČO: 30 714 672
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 205/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov  
TOCARD  spol. s r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany.  IČO: 34 132 309
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 206/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany.  IČO : 46 153 055
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 12/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA, s.r.o.,  Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany.  IČO : 47 530 871
45 / 2019
46 / 2019
47 / 2019
48 / 2019
50 / 2019
49 / 2019
 1 333,20 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 5 844,19 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 1 058,80 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 4 539,18 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
2 627,73 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
16 073,27 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 23/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s. r.o., Poľná 23/443, 956 21 Jacovce IČO: 36 790 117
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 126/2014 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ladislav Gulika RE – PRINT FOTO Hviezdoslavova 2332, 955 01 Topoľčany.  IČO: 11 743 859
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 79/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mária Vičanová Brezová 2171/6,  955 01 Topoľčany.  IČO: 33129801
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Miroslav Gieci KG– KANS Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany.  IČO: 33 142 653
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 15/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov
TOP FOODS TO, s.r.o., Hrad 323, 956 31  Krušovce IČO: 50 419 323
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 40/2016o nájme a podnájme nebytových priestorov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika IČO: 649 48 242
51 / 2019
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 45/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Wind Music s.r.o., Februárová 462, 956 19 Krnča IČO: 47 229 799
 816,45 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
62 / 2019
63 / 2019
64 / 2019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu Eco Tour
Eco Tour – občianske združenie Wilsonova 2803/2, 811 07 Bratislava-Staré Mesto IČO: 52148459
800,00 €
03.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
0,00 €
01.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
Zmluva o spolupráci
Tanečný klub NOVUM občianske združenie P. O. Hviezdoslava 2331/58, 955 01 Topoľčany IČO: 42041449
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 12/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Autoškola Chrenko, s.r.o. 956 08 Čermany 159 IČO: 46 801 294
 3 333,36 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 14/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Erik Némethy ARTTEC Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky.  IČO: 33986401
 2 264,81 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
132,80 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 1 404,17 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
52 / 2019
53 / 2019
54 / 2019
55 / 2019
56 / 2019
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 5/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ing. Rudolf Just UNIVERSAL SERVICE Hviezdoslavova 2306, 955 01 Topoľčany.  IČO: 40 363 201
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2/2007 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s. r.o. Poľná 23/443, 956 21 Jacovce IČO: 36 790 117
 2 762,00 € / rok
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 32/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s. r.o. Poľná 23/443, 956 21 Jacovce IČO: 36 790 117
57 / 2019
58 / 2019
59 / 2019
60 / 2019
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 7/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mária Vičanová Brezová 2171/6,  955 01 Topoľčany.  IČO: 33129801
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 796,75 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 1 960,90 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
 9 682,25 € / rok
28.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
8 444,66 € / rok
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 1/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Miroslav Dubovan Komenského 14, 955 01 Topoľčany.  IČO: 30 045 339
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Alica Káčerová Ul. M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany.  IČO: 30 325 277
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 9/2009 o nájme a podnájme nebytových priestorov
TOCARD spol. s r.o. Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany.  IČO: 34 132 309
Disig, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava.  IČO: 35975946
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
65 / 2019
487,20 €
04.04.2019
05.04.2019
06.04.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Slovenský rybársky zväz J.Bottu 1, 955 13 Topoľčany IČO: 36101974
66 / 2019
67 / 2019
Michal Remža
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
25,00 €
07.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Stretnutie osamelých 13.04.2019  notifikácia
Milan Štefkovič
10.04.2019
68 / 2019
69 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Tribečské osvetové stredisko Ul. Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany.  IČO:36 102 598
392,00 €
11.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
50,00 €
11.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
70 / 2019
71 / 2019
Zmluva o spolupráci
ARTTOP združenie Februárová 462, 956 19 Krnča IČO: 2425913
0,00 €
10.04.2019
12.04.2019
13.04.2019
72 / 2019
73 / 2019
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
Radosť až na kosť – záujmové združenie, Zbehy 823,  951 42 IČO: 42426251
85 % zo vstupného
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
74 / 2019
75 / 2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Deň zeme 25.04.2019 notifikácia
Mgr. Pavel Valach
24.04.2019
Hromadná licenčná zmluva Majáles 18.5.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
16.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
viď zmluva
76 / 2019
77 / 2019
Božena Pilátová
Hudobná produkcia Stavanie Mája 30.04.2019 notifikácia
26.04.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Základná škola Ul. Tribečská 1653/22, 995 01 Topoľčany.  IČO: 37 860 721
300,00 €
26.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
78 / 2019
7 520,00 € / rok
29.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Bibiána Škripcová Sedmikrásková 2283/39, 955 01 Topoľčany.  IČO: 44 329 903
0,00 €
15.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 IČO: 00165 182
79 / 2019
80 / 2019
81 / 2019
82 / 2019
Mária Keselyová
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Stretnutie osamelých 04.05.2019  notifikácia
02.05.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
150,00 €
02.05.2019
02.05.2019
03.05.2019
50,00 €
02.05.2019
02.05.2019
03.05.2019
400,00 €
02.05.2019
02.05.2019
03.05.2019
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22 955 01 Topoľčany IČO: 378 647 42
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
Jednota dôchodcov na Slovensku Mestská organizácia Topoľčany Bernolákova 1652, 955 40 Topoľčany.  IČO: 00897019 413
88 / 2019
Nájomná zmluva
TOCARD, spol. s r.o. Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany.  IČO: 34 132 309
5 116,32 € / 153 dní
30.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
84 / 2019
Zmluva o vzájomnej propagácii
Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR Františkánska 4, 917 01 Trnava IČO: 34792937      
3 100,00 €
23.03.2019
07.05.2019
08.05.2019
83 / 2019
91 / 2019
Združenie občanov „Vzájomnosť“ Hlohovská cesta 111, 955 01 Nemčice.   IČO: 36110710
Zmluva o spoluorganizovaní vzdelávacieho podujatia
50 % zo vstupného
02.05.2019
12.05.2019
13.05.2019
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
LUAN Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín.  IČO: 42 374 286
80 % zo vstupného
09.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie - Hody 12.05.2019 notifikácia
89 / 2019
Michal Comp, s. r. o.
11.05.2019
85 / 2019
86 / 2019
87 / 2019
90 / 2019
Hromadná licenčná zmluva Topoľčiansky Deň detí 31.5.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
10.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
viď zmluva
10.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
viď zmluva
10.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
viď zmluva
10.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Family day a XII. Topoľčiansky deň zdravia - 28.6.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
Hromadná licenčná zmluva XXV. ročník Topoľčianskych hodov - 16. - 18.8.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
Hromadná licenčná zmluva Petro - Pavlovský jarmok 13. - 15.6.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
03.05.2019
03.05.2019
04.05.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých 4.5. - 6.7.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
93 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
120,00 €
13.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
92 / 2019
Zmluva o spoluorganizovaní vzdelávacieho podujatia
CREA-EDU Dušana Makovického 5188/28, 036 01 Martin.  IČO: 42224047
75 % zo vstupného
13.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
96 / 2019
Zmluva o spoluorganizovaní koncertu
TinMar s.r.o., Tribečská 2136/6, 955 01 Topoľčany.  IČO: 51912244
250,00 €
13.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
97 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Ul. Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany.  IČO: 42 120 420
400,00 €
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
98 / 2019
99 / 2019
100 / 2019
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov
LETart production J. Kostelného 1274/15, 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 37975480
75 % zo vstupného
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
200,00 €
15.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
Zmluva o spoluorganizovaní vzdelávacieho podujatia
Milan Tarina – Špeciál  ART Schurmanova 15, 949 01 Nitra IČO: 46300546
75 % zo vstupného
Zmluva o vytvorení a používaní autorského diela
G.R.E. s.r.o. Nemocničná 749/20, 990 01 Veľký Krtíš.  IČO: 52317714
95 / 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky.  IČO: 36534331
2 x 100,00 € / mesiac + šetrenie prac. úrazu 75,00 €
29.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
Rodičovské združenie pri ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01  Topoľčany. IČO: 17 319 617/612  
101 / 2019
102 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
TJ Slovan Velké Bedzany Orechova 4, 95501 Veľké Bedzany.  IČO: 36108766  
150,00 €
20.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
250,00 €
22.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany.  IČO: 378 647 42
104 / 2019
105 / 2019
Hudobná produkcia notifikácia
Mária Keselyová
Hudobná produkcia notifikácia
Peter Daňo
24.05.2019
24.05.2019
106 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
10,00 €
23.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
Rudolf Raučina
94 / 2019
Nájomná zmluva
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92  Praha 4 - Michle Česká republika. IČO: 49 48 242
1 070,00 € / rok
29.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
107 / 2019
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
50,00 €
30.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
108 / 2019
Mária Bujková
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Stretnutie osamelých 1.6.2019 notifikácia
30.05.2019
111 / 2019
103 / 2019
20.05.2019
20.05.2019
21.05.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Galéria mesta Topoľčany 18.5.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
112 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Regionálna komora zubných lekárov Ul. Piaristická 2, 949 24 Nitra IČO: 17 639 646
1 730,00 €
06.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
469,00 €
06.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
ServisPro, s.r.o., Cabajská 36/28, 949 01 Nitra IČO: 44 777 833
109 / 2019
Branislav Bobula
Zmluva o spolupráci notifikácia
31.05.2019
114 / 2019
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany. IČO: 378 647 42
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
200,00 €
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
116 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Stavebné bytové družstvo Ul. Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany.  IČO: 00 174 840
467,00 €
18.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
117 / 2019
250,00 €
20.06.2019
21.06.2019
22.06.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Základná škola Ul. Tribečská 1653/22, 995 01 Topoľčany.  IČO: 37 860 721
113 / 2019
11.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Žochársky festival piva 20.7.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
118 / 2019
Iveta Vaňová
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
199,00 €
24.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
119 / 2019
120 / 2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Family Day 28.6.2019 notifikácia
Mgr. Pavel Valach
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Guláš párty 29.6.2019 notifikácia
26.06.2019
26.06.2019
Mária Bujková
115 / 2019
Zmluva o vystúpení
Vratko ROHOŇ – SHOTGUN PRODUCTION Kultúrna 38 82104 Bratislava IČO: 35 156 881
4 500,00 €
28.06.2019
12.06.2019
29.06.2019
122 / 2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Topoľčianske hody 17.08.2019 notifikácia
Mária Keselyová
03.07.2019
123 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
50,00 €
04.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
121 / 2019
SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
38,50 €
08.07.2019
28.06.2019
09.07.2019
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu
124 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Topoľčiansky šachový klub Ul. J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany.  IČO: 42 366 917
1 050 €
11.07.2019
11.07.2019
12.07.2019
125 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
30,00 €
10.07.2019
12.07.2019
13.07.2019
Kramár Pavol
126 / 2019
127 / 2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Žochársky pivný festival 20.07.2019 notifikácia
Róbert Kajzer
17.07.2019
Vladimír Kubričan
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
15,00 €
14.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
132 / 2019
Dohoda o spolupráci
PIVOVAR PATRÓNKA, s. r. o.  Zámocka 3, 811 01  Bratislava  IČO: 48272566
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
0,50 € / žetón
128 / 2019
129 / 2019
130 / 2019
131 / 2019
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
Simea Piešťany, s. r. o.  Mlynská 26, 92 101  Piešťany IČO: 36254371
0,50 € / žetón
0,50 € / žetón
0,50 € / žetón
0,50 € / žetón
HOSPITALITY GROUP, s. r. o.  Na hlinách 6925/16, 0917 01  Trnava.  IČO: 48289302
Sessler, s. r. o., Pri Kalvárii 17, Trnava  917 01 IČO: 35834374
SJ real, s. r. o., Závodského 49, 010 04  Žilina IČO: 43841201
133 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Katarína Benzová
45,00 €
24.07.2019
26.07.2019
27.07.2019
134 / 2019
Mesto Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01  Topoľčany.  IČO: 00 311 162
viď zmluva
14.08.2019
15.08.2019
16.08.2019
Zmluva o odňatí majetku zo správy č. 110/2019/O
136 / 2019
Ing. Dalibor Gabaj
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
40,00 €
20.08.2019
21.08.2019
22.08.2019
139 / 2019
Corneille s. r. o., Stromová 13587/9A, 831 01  Bratislava  IČO:  51 879 832
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
85% zo vstupného
26.08.2019
27.08.2019
28.08.2019
137 / 2019
Zmluva o spolupráci
HELP 4 EVENTS s.r.o., Bratislavská 35/A,040 11 Košice IČO: 51903733
75% zo vstupného
21.08.2019
27.08.2019
28.08.2019
140 / 2019
23.08.2019
27.08.2019
28.08.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.  IČO: 35 848 863
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
--
135 / 2019
19.08.2019
02.09.2019
03.09.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Rozlúčka s letom 31.8.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
138 / 2019
22.08.2019
02.09.2019
03.09.2019
viď zmluva
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých 7.9.2019 - 7.12.2019
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00 178 454
141 / 2019
142 / 2019
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 7.9.2019 notifikácia
Hudobné vystúpenie Hody Malé Bedzany 8.9.2019 notifikácia
Milan Štefkovič
04.09.2019
04.09.2019
Michal Mitura
143 / 2019
144 / 2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Tribečské osvetové stredisko Ul. Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany.  IČO: 36 102 598
289,00 €
06.09.2019
06.09.2019
07.09.2019
50,00 €
06.09.2019
06.09.2019
07.09.2019
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
viď zmluva
27.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
148 / 2019
149 / 2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru
374,40 € / rok
19.09.2019
19.09.2019
20.09.2019
200,00 €
19.09.2019
19.09.2019
20.09.2019
VZDELÁVACIA NADÁCIA Ľudovíta štúra, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany IČO: 34 076 557  
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Slovenský rybársky zväz J.Bottu 1, 955 13 Topoľčany IČO: 36101974