Zmluvy 2020
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Číslo zmluvy
Príloha
Názov zmluvy
Partner
Celková suma
Dátum zverejnenia
IČO: 00 500 879
Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
Dátum uzavretia
01 / 2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Ivan Koňoš
98,00 €
03.01.2020
03.01.2020
05 / 2020
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2.  IČO: 00 178 454
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých od 1.2.2020 do 6.6.2020
viď zmluva
20.01.2020
20.01.2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
06 / 2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Kresťansko - demokratické hnutie Ul. Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany. IČO: 00 586 846  
610,00 €
17.01.2020
13.01.2020
Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bebrava                          Ul. Bernolákova 2112, 955 01 Topoľčany. IČO: 101 781 44 148
620,00 €
17.01.2020
15.01.2020
Zmluva o spolupráci a zabezpečení umeleckého vystúpenia
Tonada, s. r. o. Studenohorská 28, 841 03 Bratislava. IČO: 45263523
75 % zo vstupného
17.01.2020
18.12.2019
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadelná 3, 96077  Zvolen.  IČO: 35989572
1 700,00 €
20.01.2020
05.12.2019
09 / 2020
Milan Štefkovič
Hudobné vystúpenie - Stretnutie osamelých 1.2.2020  notifikácia
28.01.2020
12 / 2020
KARO Slovakia s.r.o Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky IČO: 45 315 612
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
14,90 € + dph za hodinu
31.01.2020
30.01.2020
10 / 2020
Divadelné centrum A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin. IČO: 4238 7442
31.01.2020
21.01.2020
Zmluva o uskutočnení  divadelného predstavenia
75 % zo vstupného
07 / 2020
11 / 2020
13 / 2020
14 / 2020
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta Ul. Pribinova 14, 955 01 Topoľčany IČO: 42 042 569  
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
650,00 €
31.01.2020
15.01.2020
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
50,00 €
31.01.2020
30.01.2020
Anna Naštická
Nadežda Juríčková
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
42,00 €
30.01.2020
29.01.2020
30,00 €
28.01.2020
27.01.2020
08 / 2020
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2.  IČO: 00 178 454
Hromadná licenčná zmluva Spievankovo 6.2.2020
viď zmluva
03.02.2020
29.01.2020
16 / 2020
17 / 2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
610,00 €
05.02.2020
05.02.2020
375,00 €
05.02.2020
05.02.2020
SMER - sociálna demokracia Ul. Súmračná 25, 821 02 Bratislava IČO: 31 801 242
TopAcademy - odborné semináre, s.r.o. Štúrova 486, 956 15  Kovarce IČO: 44 915 705
18 / 2020
20 / 2020
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia, Ul. Slobody 511/25, 955 01 Topoľčany. IČO: 00 418 692  
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
630,00 €
07.02.2020
07.02.2020
21 / 2020
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2.  IČO: 00 178 454
Hromadná licenčná zmluva Fašiangové slávnosti 25.2.2020
viď zmluva
07.02.2020
07.02.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava IČO: 31320155
--
23.01.2020
23.01.2020
19 / 2020
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
Mestské divadlo Actores Rožňava Šafárikova 20.  IČO: 312 99 695
75 % zo vstupného
12.02.2020
05.02.2020
23 / 2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Nora Valachová
52,00 €
13.02.2020
12.02.2020
52 / 2020
Tribečské osvetové stredisko Ul. Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany.  IČO:36 102 598
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
256,00 €
21.02.2020
18.02.2020
24 / 2020
5 865,30 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 217/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.  IČO: 44 818 378  
7 723,04 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
25 / 2020
26 / 2020
27 / 2020
28 / 2020
29 / 2020
30 / 2020
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 78/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Bibiána Škripcová Sedmikrásková 2283/39, 955 01 Topoľčany.  IČO: 44 329 903
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 139/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
1 316,98 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
BOMAR s.r.o. Velušovce 104, 955 01 Velušovce IČO: 36 554 090  
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 140/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
BOMAR s.r.o. Velušovce 104, 955 01 Velušovce IČO: 36 554 090  
1 279,80 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 148/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov
VZDELÁVACIA NADÁCIA  Ľudovíta štúra. Nám. Ľ. Štúra 2357/2 955 01 Topoľčany. IČO: 34 076 557
384,53 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 139/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ing. Imrich Chrenko – Súkromná autoškola POUČ, 956 08 Čermany 180.  IČO : 33 679 207  
1 087,65 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 203/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Irfan Aliu ALBAT Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany.  IČO: 31 449 913
10 175,96 € / rok
19.02.2020
17.02.2020
31 / 2020
32 / 2020
33 / 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 97/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.  IČO: 44 818 378  
3 273,44 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI Slov. partizánov 1848/22, 955 01 Topoľčany IČO: 30 714 672
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 43/2015 o nájme a podnájme nebytových priestorov
1 782,48 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 205/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
TOCARD  spol. s r.o. Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany IČO: 34 132 309
18 886,53 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
34 / 2020
35 / 2020
36 / 2020
37 / 2020
38 / 2020
39 / 2020
40 / 2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 206/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany IČO: 46 153 055
2 825,85 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 12/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany IČO: 46 153 055
746,40 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 23/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s.r.o. Poľná 23/443, 956 21 Jacovce IČO: 36 790 117  
1 369,17 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 126/2014 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ladislav Gulika RE – PRINT FOTO Hviezdoslavova 2332, 955 01 Topoľčany.  IČO: 11 743 859  
6 001,81 € / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 79/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mária Vičanová Brezová 2171/6,  955 01 Topoľčany IČO : 33129801
1 087,65 / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 1/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Miroslav Gieci KG– KANS Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany.  IČO: 33 142 653
4 661,86 / rok
20.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 15/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov
TOP FOODS TO, s.r.o. Hrad 323, 956 31  Krušovce IČO : 50 419 323
2 698,70 / rok
20.02.2020
17.02.2020
41 / 2020
42 / 2020
43 / 2020
44 / 2020
45 / 2020
46 / 2020
47 / 2020
48 / 2020
49 / 2020
50 / 2020
51 / 2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 40/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle Česká republika.  IČO: 649 48 242
16 507,25 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 45/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Wind Music s.r.o. Februárová 462, 956 19 Krnča IČO: 47 229 799
838,52 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 12/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Autoškola Chrenko, s.r.o. 956 08, Čermany 159. IČO: 46 801 294  
3 423,18 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 14/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Erik Némethy ARTTEC Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky IČO: 33986401
2 325,91 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 5/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, Hviezdoslavova 2306, 955 01 Topoľčany.  IČO: 40 363 201
136,38 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2007 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s.r.o. Poľná 23/443, 956 21 Jacovce. IČO: 36 790 117
1 442,05 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 32/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov
G&H Group  s.r.o. Poľná 23/443, 956 21 Jacovce. IČO: 36 790 117
2 836,40 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 7/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Mária Vičanová  Brezová 2171/6,  955 01 Topoľčany IČO : 331 298 01
818,25 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 1/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Miroslav Dubovan Komenského 14, 955 01 Topoľčany IČO: 30 045 339
2 013,92 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 2/2004 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Alica Káčerová Ul. M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany IČO: 30 325 277
9 943,36 / rok
21.02.2020
17.02.2020
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve č. 9/2009 o nájme a podnájme nebytových priestorov
TOCARD spol. s r.o. Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany IČO: 34 132 309
8 672,97 / rok
21.02.2020
17.02.2020
58 / 2020
59 / 2020
Zmluva o spolupráci
Jednota dôchodcov na Slovensku Bernoláková 1652, 955 01 Topoľčany IČO: 008970190413
0,00 €
24.02.2020
24.02.2020
0,00 €
24.02.2020
24.02.2020
Zmluva o spolupráci
Branislav Bobula
57 / 2020
Hudobné vystúpenie Pochovávanie basy 25.2.2020 notifikácia
Ján Zajic
24.02.2020
53 / 2020
54 / 2020
55 /2020
56 /2020
Zmluva č.: 8/1000140929 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Odštepný závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany IČO: 36550949
viď zmluva
12.02.2020
12.02.2020
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Odštepný závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany IČO: 36550949
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Odštepný závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany IČO: 36550949
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Odštepný závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany IČO: 36550949
viď zmluva
12.02.2020
12.02.2020
viď zmluva
12.02.2020
12.02.2020
viď zmluva
12.02.2020
12.02.2020
Zmluva č.: 8/1000140935 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č.: 8/1000140926 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č.: 8/1000140928 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
60 / 2020
600,00 €
02.03.2020
03.02.2020
Zmluva o spolupráci pri realizácii koncertného programu
Ľubomír Pukša RONDO Kyjevská 13, 934 05 Levice IČO: 34 283 854
61 / 2020
62 / 2020
63 / 2020
Zmluva o spoluorganizovaní výchovného koncertu
Umelecká agentúra Amos Okružná 12, 974 04 Banská Bystrica IČO: 42318513
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany Gagarinova , 955 01 Topoľčany IČO: 42120420
70 % zo vstupného
05.03.2020
28.02.2020
650,00 €
05.03.2020
02.03.2020
Mária Keselyová
Hudobné vystúpenie Stretnutie osamelých 7.3.2020 notifikácia
05.03.2020
64 / 2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
50,00 €
05.03.2020
05.03.2020
Mgr. František Ďurina Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany.  IČO: 48 300 527
65 / 2020
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 15/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov
OM Vitalis, s.r.o. Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany IČO : 50 419 323
--
10.03.2020
10.03.2020