Jarmoky 2024

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. a Mesto Topoľčany 

organizuje 

PETRO-PAVLOVSKÝ JARMOK v dňoch od 20.-22. júna 2024

Registrácia a žiadosť o pridelenie trhového miesta pre jarmočníkov, bude prebiehať výhradne elektronicky prostredníctvom tejto webovej stránky :

od 20. mája do 10. júna 2024


Snažíme sa vyhovieť každej vašej požiadavke. Uprednostnite prosím, elektronickú komunikáciu cez e-mail a telefonicky nás kontaktujte iba v nevyhnutných prípadoch v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h