Jarmoky 2022

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. a Mesto Topoľčany 

organizuje 

 Topoľčiansky Petro - Pavlovský jarmok v dňoch od 30.6. - 2.7. 2022

Registrácia a žiadosť o pridelenie trhového miesta pre jarmočníkov bude tento rok elektronickou formou prostredníctvom tejto stránky. 

Viac informácii čoskoro.