Jarmoky 2023

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. a Mesto Topoľčany 

organizuje 

TOPOĽČIANSKY Petro - Pavlovský jarmok v dňoch od 15.-17. júna 2023

Registrácia a žiadosť o pridelenie trhového miesta pre jarmočníkov, bude prebiehať výhradne elektronicky prostredníctvom tejto webovej stránky. 

Táto registrácia bude spustená od pondelka 22.5.2023 do nedele 11.6.2023.