Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. je spoločnosť vychádzajúca z dlhoročnej tradície Mestského kultúrneho strediska v Topoľčanoch, ktorého činnosti v súčasnosti zastupuje. Našou prácou a zároveň poslaním je budovanie spoločenského života a organizovanie kultúrno výchovných aktivít v meste Topoľčany. 

Sme hlavným organizátorom celomestských kultúrno - výchovných podujatí, podujatí v mestských častiach a organizovaných podujatí pre školy. Prevádzkujeme lokálne Rádio Topoľčany, Kino Topoľčany, Galériu Topoľčany a služby ponúkame v oblasti reklamy, či marketingu prostredníctvom rádia, plagátovacej služby a mestského rozhlasu.