ŠKOLENIA

napredujte s našou spoločnosťou

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. ponúka vzdelávacím agentúram a spoločnostiam prezenčné a on-line lektorské služby pre akreditované kurzy Mediátora Lektor aj s možnosťou prenájmu priestorov na vykonávanie týchto kurzov.