Školenia

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. ponúka vzdelávacím agentúram a spoločnostiam prezenčné a on-line lektorské služby pre akreditované kurzy Mediátora Lektor, s možnosťou prenájmu priestorov na realizáciu týchto kurzov.