Obchodná 1 
955 01 Topoľčany
0944 302 894 

Obchodná 1 
955 01 Topoľčany
0948 356 996

Námestie Ľ. Štúra 2357/2
955 01 Topoľčany
0911 951 679

Miroslav Bakura, DiS.art.
riaditeľ spoločnosti
0944 302 894

Mgr.art. Barbora Remeňová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206

Ing. Dušan Cápa
vysielací technik a správca IT
0948 356 996

Zuzana Daňovičová
referent pre kino a kultúru
0911 951 679
zuzana.danovicova@kulturato.sk

Bc. Peter Zigo
biletár a asistent pre kino a kultúru 
0911 292 971

Daniel Pauček
referent galérie
0948 194 871

Bc. Boris Šujan
operatér a asistent pre kino a kultúru
0948 362 822


Ing. Stanislava Orolínová

ekonóm, účtovník

Fakturačné údaje

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Obchodná 1, Topoľčany 955 01
Zapísaný v OR O.S. Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114
IČ DPH: SK2022310114

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7802000000002374768451
E-mail pre fakturácie: faktury@kulturato.sk