Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679 

info@kulturato.sk

www.kulturato.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0948 356 996

studio@radiotopolcany.sk

www.radiotopolcany.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679

kinotopolcany@kulturato.sk

www.kino.topolcany.sk

Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

0948 194 871

galeria@kulturato.sk

www.galeriatopolcany.sk


Miroslav Bakura, DiS.art.
riaditeľ spoločnosti

Ing. Stanislava Orolínová
ekonóm, účtovník
0905 314 372

Bc. Peter Zigo
biletár a asistent pre kino a kultúru
0911 292 971

PhDr. Gabriela Švajlenová
moderátorka, dramaturgička
studio@radiotopolcany.sk

Mgr. Zuzana Škorcová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206

Ing. Dušan Cápa
vysielací technik a správca IT

Bc. Boris Šujan
operatér a asistent pre kino a kultúru
0948 362 822

Mgr. David Števár

referent pre kultúru

0948 938 007

david.stevar@kulturato.sk

Zuzana Daňovičová
referent pre kino a kultúru
0911 951 679

Daniel Pauček

referent galérie
0948 194 871


Fakturačné údaje

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01
Zapísaný v OR O.S. Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114
IČ DPH: SK2022310114

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7802000000002374768451
E-mail pre fakturácie: faktury@kulturato.sk