Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679 

info@kulturato.sk

www.kulturato.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0948 356 996

studio@radiotopolcany.sk

www.radiotopolcany.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679

kinotopolcany@kulturato.sk

www.kino.topolcany.sk

Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

0948 194 871

galeria@kulturato.sk

www.galeriatopolcany.sk


Miroslav Bakura, DiS.art.
riaditeľ spoločnosti
0944 302 894

Daniel Pauček
referent galérie
0948 194 871

PhDr. Gabriela Švajlenová
moderátorka, dramaturgička
0948 356 996

Ing. Stanislava Orolínová
ekonóm, účtovník
0905 314 372

Zuzana Daňovičová
referent pre kino a kultúru
0911 951 679

Ing. Dušan Cápa
vysielací technik a správca IT
0948 356 996

Bc. Júlia Kmeťová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0948 938 007

Bc. Peter Zigo
biletár a asistent pre kino a kultúru
0911 292 971

Slavomír Maťo
administrátor, fotograf

Mgr. Zuzana Škorcová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206

Bc. Boris Šujan
operatér a asistent pre kino a kultúru
0948 362 822


Fakturačné údaje

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01
Zapísaný v OR O.S. Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114
IČ DPH: SK2022310114

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7802000000002374768451
E-mail pre fakturácie: faktury@kulturato.sk