Obchodná 1 
955 01 Topoľčany
0944 302 894 

Obchodná 1 
955 01 Topoľčany
0948 356 996

Námestie Ľ. Štúra 2357/2
955 01 Topoľčany
0911 951 679

Miroslav Bakura, DiS.art.
riaditeľ spoločnosti
0944 302 894

Mgr.art. Barbora Remeňová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206

Ing. Dušan Cápa
vysielací technik a správca IT
0948 356 996

Zuzana Daňovičová
referent pre kino a kultúru
0911 951 679
zuzana.danovicova@kulturato.sk

Bc. Peter Zigo
biletár a asistent pre kino a kultúru 
0911 292 971

Bc. Boris Šujan
operatér a asistent pre kino a kultúru
0948 362 822

Fakturačné údaje

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 
Obchodná 1, 
Topoľčany 955 01 
Zapísaný v OR O.S. Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114
 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK7802000000002374768451
nie sme platcami DPH 
E-mail pre fakturácie: faktury@kulturato.sk