Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679 

info@kulturato.sk

www.kulturato.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0948 356 996

studio@radiotopolcany.sk

www.radiotopolcany.sk

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

0911 951 679

kinotopolcany@kulturato.sk

www.kino.topolcany.sk

Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

0948 194 871

galeria@kulturato.sk

www.galeriatopolcany.sk


Mgr. Mária Priečinská
riaditeľka spoločnosti
0944 302 894

Daniel Pauček

 referent galérie a kultúry
0948 194 871

Ing. Dušan Cápa
vysielací technik a správca IT

PhDr. Gabriela Švajlenová
moderátorka, dramaturgička

0911 951 679
studio@radiotopolcany.sk

Mgr. Zuzana Škorcová
organizátor kultúrno-výchovných aktivít
0911 952 206

Bc. Zuzana Gerhátová
administratívna pracovníčka, asistentka

Andrea Aliu
vedúca prevádzky 
0911 292 971

Mgr. Nikola Chudziaková
moderátorka, referent pre kultúru


chudziakova@radiotopolcany.sk

Bc. Boris Šujan

operatér a asistent pre kino a kultúru

0948 362 822

boris.sujan@kulturato.sk


Fakturačné údaje

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01
Zapísaný v OR O.S. Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114
IČ DPH: SK2022310114

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7802000000002374768451
E-mail pre fakturácie: faktury@kulturato.sk