Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

v súčasnosti nevyhlasuje verejné obstarávanie