• v súčasnosti nie je vyhlásené žiadne verejné obstarávanie