Plagátovacia služba

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. oznamuje, že vylepovanie plagátov spravovaných našou spoločnosťou bude až do odvolania pozastavený. 
K tejto zmene dochádza kvôli bližiacim sa prezidentským voľbám a voľbám do EÚ parlamentu.

Politická reklama je spoplatnená so 100% prirážkou.