Plagátovacia služba

Naša spoločnosť vám ponúka inzerciu na 18 výlepových miestach. Cena je stanovená za jeden plagát na jeden týždeň, za jedno výlepové miesto. Ponúkame zvýhodnené balíky pre výlep v trvaní viac ako jeden týždeň.

Uzávierka každý piatok 12:00
Výlep streda od 12:30

Info: 0948 194 871