Plagátovacia služba

Naša spoločnosť vám ponúka inzerciu na 15 výlepových miestach. Cena je stanovená za balík plagátov na jeden týždeň, na všetky dostupné výlepové miesta.

Uzávierka každá streda 12:00
Výlep streda od 12:30

Info: 0948 194 871

Politická reklama je spoplatnená so 100% prirážkou.