Plagátovacia služba

Uzávierka každá streda 12:00
Výlep streda od 12:30

Info: 0948 194 871

Politická reklama je spoplatnená so 100% prirážkou.