DEBATKY - Samuel ,,SamDay'' Božik

27.01.2022

V premiére 28.1.2022 o 17:00 hod. a v repríze v stredu 2.2.2022 o 10:00 hod. si budete môcť vypočuť novú časť relácie Debatky, v ktorej je naším hosťom spevák a hudobník z Topoľčian Samuel ,,SamDay" Božik. Rozprávať sa spolu budeme o jeho skladbách a tvorbe, o snoch do budúcna, o spolupráci so spevákom RODANom i o mnohých ďalších témach.