Nová vysielacia štruktúra

15.03.2021

Nová vysielacia štruktúra už čoskoro 
V piatok sme úspešne dokončili prípravy podkladov k zmene vysielacej štruktúry Rádia Topoľčany. V mesiaci apríl vám prinesieme nové relácie, novú hudbu a nové zážitky s našim/vašim rádiom. 

Nové relácie s vysokým podielom obsahu vo verejnom záujme:

  • Radničné zvesti 
  • Stopy 
  • Hovor s nami 

Nová hudobná relácia 

  • Hity milénia 

Nová detská relácia

  • Múdre ránko 

- Noví moderátori  

- Nové upútavky 
- Nové jingle