Radničné zvesti - participatívny rozpočet

28.06.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s vedúcou odboru
školstva, kultúry a práce s mládežou Vladimírou Matušíkovou o
participatívnom rozpočte. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok
28. júna 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 30. júna o 17:00.