RADNIČNÉ ZVESTI

03.12.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí privítame vedúcu odboru správy majetku mesta Ing. Alžbetu Melicherovú. Témou nášho rozhovoru budú úspory finančných prostriedkov mesta. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 28. februára 2023 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 2. marca 2023 o 17:00.