REGIÓN - MESTSKÁ POLÍCIA    V TOPOĽČANOCH

21.07.2021

Vo štvrtok 22. júla 2021 zaradíme do relácie Región rozhovor s náčelníkom Mestskej polície v Topoľčanoch Marošom Kmeťkom. Náš hosť Vás oboznámi o fungovaní cyklohliadok, zavedení inštitútu objektívnej zodpovednosti ako aj o častých priestupkoch v našom meste. Rozhovor si môžete vypočuť v premiére o 8:00 hod. a v repríze o 15:00 hod.