Deň matiek

02.05.2022

Dátum: utorok 10. máj o 17:00h Miesto: Galéria Topoľčany

podujatie je organizované v spolupráci s LECA Production

Eva Golovková sa narodila 1. novembra 1953 v Bratislave. Vyštudovala v odbore klasická gitara na Štátnom konzervatóriu. Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobila na rôznych školách - od základných umeleckých po VŠMU, kde učila mladých hercov na Katedre herectva. Takmer 50 rokov účinkuje so svojim bohatým repertoárom po celom Slovensku, viackrát v Českej republike, ale i v mnohých kultúrnych inštitúciách v zahraničí.
Celý svoj život žije v bratislavskom Starom Meste a už vyše 40 rokov s mestskou časťou nepretržite spolupracuje - pri podujatiach a obradoch ako sú Vítanie novorodeniat do života a sobáše. Za tie roky mnohokrát vystupovala v programoch pre seniorov v domovoch dôchodcov či v mestských knižniciach.
Od mladosti sa venuje komponovaniu, no predovšetkým zhudobňovaniu poézie. Z jej bohatého repertoáru jej bol produkčnou spoločnosťou LECA production vydaný výberový CD album pod názvom Rozhovor dvoch duší, ktorý obsahuje zhudobnené básne od dvadsiatky slovenských básnikov od bardov po súčasníkov.


Poeticko-hudobné soirée pri príležitosti sviatku Dňa matiek

Recitál hereckej legendy Idy Rapaičovej s hudobnými vstupmi gitaristky, pesničkárky Evy Golovkovej.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti sviatku Dňa matiek v utorok 10. mája 2022 so začiatkom o 17,00 hod. v Galérii mesta Topoľčany.

V poetickom pásme zaznejú verše od slovenských velikánov a básnikov ako Milan Rúfus, Miroslav Válek, Ján Hollý, P. O. Hviezdoslav či Ján Smrek, a taktiež verše od zástupkýň ženskej poézie Máši Haľamovej či Márii Bátorovej.

Účinkujú: Ida Rapaičová (prednes poézie), Eva Golovková (gitara, spev)

Dramaturgia programu: Roberto Leca

rezervácia miest: 0948 194 871

O interprétkach:
Ida Rapaičová sa narodila 22. augusta 1943 v Bratislave. V roku 1963 absolvovala štúdium klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave a v roku 1967 štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1967 pôsobila 35 rokov ako členka činohry Novej scény v Bratislave, kde stvárnila množstvo dramatických postáv ako napr. Janu z Arcu (Škovránok, 1969), Mášu (Tri sestry, 1972), Lady Macbeth (Macbeth, 1979), Lady Milfordová (Úklady a láska, 1981), Ranevskú (Višňový sad, 1984). Rovnako skvelo svoje herectvo uplatnila aj v komediálnych postavách ako Eva (Teta na zjedenie, 1978), Grófka (Figarova svadba, 1980), Mamajevová (Aj múdry schybí, 1983), Žena (Malomeštiakova svadba, 1985). Muzikalitu a syntetické herectvo však preniesla aj do muzikálov ako predstaviteľka Anity (West Side Story, 1969) a Dinky (Červená karavána, 1975).
Jej herecké majstrovstvo ocenili aj filmoví a televízni režiséri. Divákom ostala v pamäti i vďaka úlohe v slovenskej komédii s hercom Jozefom Kronerom Pacho, hybský zbojník (1975). Populárny bol detský televízny seriál Leto s Katkou z roku 1975. Zahrala si tiež v televíznych filmoch Ťapákovci (1977), Horacius (1980), Pasca (1981), Chrobák v hlave (1983), Smrť s fotografiou (1987), Mastný hrniec (1991), Gendúrovci (1994), či v televíznych seriáloch Odsúdené (2009), Aféry (2010).
Jej výrazný hlas si nemohli nevšimnúť rozhlasoví tvorcovia a jej silný hlasový register zakomponovali do množstva rozhlasových hier. Práve za rozhlasovú hereckú tvorbu získala Ida Rapaičová Cenu Janka Borodáča a Krištáľovú ružu, ale aj ďalšie pocty. Medzi jej ďalšie ocenenia patria:
Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry, Kvet Tálie, Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla a ď.
Samostatnou kapitolou jej profesijného života bol a dodnes je prednes poézie, na mnohých podujatiach divákom priblížila diela takých velikánov ako boli Miroslav Válek, Milan Rúfus, Ján Hollý či P. O. Hviezdoslav. Ako jediná umelkyňa sa dodnes venuje prednesu v staroslovienčine.
V roku 2015 produkčná spoločnosť LECA production vydala CD album výberu z tvorby Jána Hollého v interpretácii Idy Rapaičovej, pod názvom Na krásnú zahradu. V bernolákovčine tiež nahrala pre Slovenský rozhlas rozsiahly epos Jána Hollého Svatopluk. 


rezervácia miest 0948 194 871