DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA RADNICI PRE ŽIAKOV ZŠ

03.05.2022

Vedenie samosprávy pozvalo učiteľov a žiakov ZŠ do budovy radnice na Deň otvorených dverí Po on-line kvíze nasledovala hodina Občianskej náuky s primátorkou, ktorá bola ukončená pozvaním do jej kancelárie a ukážkou obradu v sobášnej sieni. Reportáž z tohto podujatia zaradíme do relácie Región v stredu 4. mája 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.