DETSKÁ OSOBNOSŤ MESTA

28.09.2022

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu mesta Topoľčany vybrala 28 jednotlivcov a osem kolektívov v rôznych kategóriách, ktorí získali ocenenie Detská osobnosť mesta. Reportáž zo slávnostného odovzdávania týchto cien zaradíme do relácie Región vo štvrtok 20. októbra o 09:00 a o 15:00 hod.