Gymnázium v Topoľčanoch - 85. výročie založenia

21.12.2021

V stredu 22. decembra 2021 a v repríze vo štvrtok 23. decembra 2021 si môžete vypočuť špeciálne vydanie relácie Región venované 85. výročiu založenia Gymnázia v Topoľčanoch. Učitelia a žiaci si pripravili zaujímavé rozprávanie o histórii, ako aj aktuálnom dianí v tejto vzdelávacej inštitúcii, ktorá sa stala súčasťou nášho mesta v roku 1936. Do vysielania ho zaradíme 8.00 a o 15.00 hod.