Hody na Mravenisku

28.06.2022

Mesto Topoľčany zorganizovalo hody na Mravenisku a pripomenulo si tak sviatok sv. Ladislava, ktorému je ako jednému z patrónov zasvätený kostol v tejto mestskej časti. Tieto hodové slávnosti si pripomenieme v relácii Región v utorok 28. júna 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.