KLUBY KARATE KLUB KUMADE A KARMEN NA RADNICI

03.10.2022

V druhej polovici októbra boli pozvaní na Mestský úrad v Topoľčanoch karatisti z klubu KARATE KLUB KUMADE a tanečný klub KARMEN. Počas slávnostného prijatia poďakovali predstavitelia mesta členom a členkám týchto klubov za vzornú reprezentáciu nášho mesta. O úspešnej činnosti týchto klubov vás budeme informovať v relácii Región v stredu 2. novembra 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.