LIGA PROTI REUMATIZMU

14.11.2022

Liga proti reumatizmu v Topoľčanoch hodnotila na svojom stretnutí rok 2022 rok a jej predsedníčka poďakovala členom pobočky, výboru za ich činnosť ako aj vedeniu mesta za podporu. Viac o aktivitách miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu sa dozviete v relácii Región v stredu 7. decembra 2022 o 09.00 a o 15:00 hod.