LIGA PROTI REUMATIZMU

08.12.2022

Liga proti reumatizmu v Topoľčanoch vyvíja aktívnu činnosť, jej členovia a členky sa pravidelne stretávajú a organizujú rôzne aktivity na podporu zdravia. Informáciám o tomto združení sa budeme venovať v relácii Región vo štvrtok 16. marca 2023 o 09.00 a 17:00 hod.