MESTO TOPOĽČANY - ŠKOLA KORČUĽOVANIA

07.10.2022

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa začali pod vedením športových ambasádorov realizovať týždenné kurzy ŠKOLY KORČUĽOVANIA. Určené sú pre deti 1. a 2. ročníkov. Informácie o tomto projekte zaradíme do druhej hodiny relácie Región v pondelok 14. novembra 2022 o 10:00 a o 16:00 hod.