NAJKRAJŠIE PREDZÁHRADKY 2022

03.10.2022

V ankete o najkrajšiu predzáhradku sa tento rok umiestnili tri starostlivo udržiavané záhradky na uliciach Krušovská, B. Němcovej a P. O. Hviezdoslava. Predstavitelia vedenia mesta Topoľčany pozvali na radnicu obyvateľky, ktoré sa o tieto záhony starajú a poďakovali im za zveľaďovanie verejného priestoru. K tejto udalosti sa vrátime v druhej hodine relácie Región v stredu 2. novembra 2022 o 10:00 a o 16:00 hod.